Gebouw

Integrated Project Management

Om nieuw vastgoed voor te bereiden op de EU-regelgeving (ESG, EU taxonomie, ...) moeten duurzame en milieuvriendelijke praktijken worden toegepast tijdens de ontwerp-, bouw-, exploitatie- en onderhoudsfase van een project.

De veelheid aan factoren (economisch, milieu, sociaal, overheid,...) die de realisatie van een vastgoedproject beïnvloeden, maakt een project complex.

Het proces om tot weloverwogen beslissingen te komen is essentieel.

Onze duurzame holistische projectaanpak biedt een antwoord op de uitdagingen waar u voor staat en de trends die we waarnemen in de vastgoedsector.

WTCB Zaventem WTCB BOVA Architects

Door co-creatief met u en uw verschillende stakeholders samen te werken, zetten we deze uitdagingen en trends om in kansen.

We zoeken continu naar het optimum tussen scenario's om maximale toegevoegde waarde te genereren. Concreet betekent dit dat onze projectmanagers niet alleen waken over planning, kwaliteit en budget, maar ook actief meedenken in oplossingen en daarbij de procespartners continu uitdagen om de lat hoger te leggen.

We stellen concrete KPI's op die de economische, ecologische en sociale prestaties van uw project maximaliseren en volgen deze nauwgezet op tijdens de verschillende fasen van het ontwerp- en implementatieproces.

Daarbij houden we rekening met de behoeften van vandaag, maar ook met die van morgen om lock-in te voorkomen.

Schermafbeelding 2023 09 11 om 09 16 35

We ondersteunen je op elk niveau

Strategisch

Due diligence

Voor potentiële kopers van een onroerend goed zorgt een Technical Due Diligence en Environmental Due Diligence voor een onafhankelijke technische screening.

Op basis van een algemene inspectie van het gebouw en een administratieve controle (milieu- en bouwvergunning, garanties technische installaties...) informeren wij u over de potentiële risico's en kosten die zich de eerste vijf tot tien jaar kunnen voordoen.

Lees meer

Strategische visiebepaling

Om een terrein, een brownfield of een gebouw toekomstbestendig te (her)ontwikkelen, adviseren wij een holistische aanpak. Wij houden rekening met uw ambities, uw doelstellingen en uw stakeholders en plaatsen deze in een groter perspectief.

Wij denken out of the box, combineren onze creativiteit met innovatie om tot die toekomstbestendige oplossing te komen.

Vanaf het begin houden we rekening met alle maatschappelijke doelstellingen zoals verwoord in de UN SDG's, The EU Green Deal, Climate Change, lokale en regionale ambities, doelstellingen en klimaatverandering. Zo slagen we erin om een geïntegreerd masterplan te ontwikkelen dat niet alleen uw sociale, economische en ecologische doelstellingen realiseert, maar ook bijdraagt aan de gezonde, welvarende en leefbare omgeving die we voor de volgende generatie willen achterlaten.

Lees meer

Sustainable Strategie Building

Duurzaam bouwen heeft tot doel de impact op mens en milieu te verminderen. Duurzaam bouwen omvat vele aspecten gedurende de hele levenscyclus van het gebouw. Die aspecten moeten goed worden uitgebalanceerd en in een project worden geïntegreerd om het beste resultaat te verkrijgen.

Lees meer
Tactisch

Procesmanagement

Onze experts adviseren en begeleiden zowel publieke en private stakeholders als combinaties en samenwerkingsverbanden (PPS, DB(FM), ...) bij het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling en innovatieve vastgoedprojecten. Deze worden immers vaak gerealiseerd binnen complexe samenwerkingsstructuren met vele betrokken spelers en uiteenlopende belangen.

Een goede vastgoedontwikkeling begint bij de strategische visievorming, de haalbaarheidsstudie en het bepalen van de outputspecificaties.

Om succes te verzekeren organiseren wij de competitie en benoemingsprocedures van de ontwerp- en bouwbedrijven. Wij structureren, organiseren en superviseren de deelprocessen: kwaliteit, duurzaamheid, budget, timing, carbon, .... tijdens ontwerp, realisatie en exploitatie.

We begeleiden de klant tijdens het hele proces.

Lees meer

Stakeholder management

Forward Thinking Quantity Survey & Carbon Management

Onze Forward Thinking experts in kosten- en koolstofconstructie zijn in staat om te kwantificeren, maar vooral om coherente oplossingen voor te stellen met een alomvattende visie om feitelijke en geïnformeerde besluitvorming voor zijn klant mogelijk te maken.

Lees meer

BIM management

Information and insight sharing is key within our forward thinking approach.

We verify and validate the goals of your project through BIM tools. Starting by determining your needs (BIM vision), the drafting of contractual agreements (BIM protocol)and the follow-up of implementation (BIM execution plan).

Operationeel

Veiligheidscoördinatie

In opdracht en voor rekening van de opdrachtgever coördineren wij de veiligheid en de gezondheid van uw bouwproject.

Wij stellen het veiligheids- en gezondheidsplan op en controleren de offertes op veiligheidsaspecten.

Door het opstellen van de nodige coördinatiemaatregelen kunnen de algemene preventieprincipes ook toegepast worden tijdens de uitvoeringsfase van het bouwproject.

Lees meer

Certificatie

Onze Forward Thinkers hanteren een 360°-benadering, ze gebruiken instrumenten die hen in staat stellen u als klant uit te dagen met het oog op de toekomst. Wij passen het referen-tiekader -BREEAM, DGNB, WELL en HQE- toe, in functie van uw project, uw behoeften en uw verwachtingen.

Hoe bouw je toekomstbestendig vastgoed? Bel ons, we delen graag onze gedachten

Stefaan Martel

Contact
Stefaan Martel.

Managing Director

Contact
Ruben Van Daele

Contact
Ruben Van Daele.

Relationship Manager

Contact

Meer weten over Forward Thinking Project Management? Download hieronder onze brochure.

Mockup FTPM

Ontdek onze referenties.

Onze Forward Thinkers zetten jouw vastgoeduitdagingen graag om in duurzame kansen, neem een kijkje.

Referenties

Niet precies wat je zoekt? Onze Forward Thinkers hebben meer expertise om met jou te delen.

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel, Mechelen en Parijs.

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies