Gebouw

Integrated Project Management

Om nieuw en bestaand vastgoed voor te bereiden op de EU-regelgeving (ESG, EU taxonomie, ...) moeten duurzame en milieuvriendelijke maatregelen worden toegepast tijdens de ontwerp-, bouw-, exploitatie- en onderhoudsfase van een project.

De veelheid aan factoren (economisch, milieu, sociaal, overheid,...) die de realisatie van een vastgoedproject beïnvloeden, maakt een project complex.

Het proces om tot weloverwogen beslissingen te komen is essentieel.

Onze duurzame holistische projectaanpak biedt een antwoord op de uitdagingen waar u voor staat en de trends die we waarnemen in de vastgoedsector.

WTCB Zaventem WTCB BOVA Architects

Door co-creatief met u en uw verschillende stakeholders samen te werken, zetten we deze uitdagingen en trends om in kansen.

We zoeken continu naar het optimum tussen scenario's om maximale toegevoegde waarde te genereren. Concreet betekent dit dat onze projectmanagers niet alleen waken over planning, kwaliteit en budget, maar ook actief meedenken in oplossingen en daarbij de procespartners continu uitdagen om de lat hoger te leggen.

We stellen concrete KPI's op die de economische, ecologische en sociale prestaties van uw project maximaliseren en volgen deze nauwgezet op tijdens de verschillende fasen van ontwerp en uitvoering zonder de gebruiksfase te vergeten.

Daarbij houden we rekening met de behoeften van vandaag, maar ook met die van morgen om lock-in te voorkomen.

Schermafbeelding 2023 09 11 om 09 16 35

We ondersteunen je op elk niveau

Strategisch

Strategische visiebepaling

Om een terrein, een brownfield of een gebouw toekomstbestendig te (her)ontwikkelen, adviseren wij een holistische aanpak. Wij houden rekening met uw ambities, uw doelstellingen en uw stakeholders en plaatsen deze in een groter perspectief.

Wij denken out of the box, combineren onze creativiteit met innovatie om tot die toekomstbestendige oplossing te komen.

Lees meer

Duurzame strategie

Duurzaam bouwen heeft tot doel de impact op mens en milieu te verminderen.

Duurzaam bouwen omvat vele aspecten gedurende de hele levenscyclus van het gebouw. Die aspecten moeten goed worden uitgebalanceerd en in een project worden geïntegreerd om het beste resultaat te verkrijgen.

Lees meer

Due diligence

Voor potentiële kopers van een onroerend goed zorgt een Technical Due Diligence en Environmental Due Diligence voor een onafhankelijke technische screening.

Op basis van een algemene inspectie van het gebouw en een administratieve controle (milieu- en bouwvergunning, garanties technische installaties...) informeren wij u over de potentiële risico's en kosten die zich de eerste vijf tot tien jaar kunnen voordoen.

Lees meer
Tactisch

Procesmanagement

Onze experts adviseren en begeleiden zowel publieke en private stakeholders als combinaties en samenwerkingsverbanden (PPS, DB(FM), ...) bij het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling en innovatieve vastgoedprojecten.

Een goede vastgoedontwikkeling begint bij de strategische visievorming, de haalbaarheidsstudie en het bepalen van de outputspecificaties.

Lees meer

Stakeholder management

We beheren niet alleen je project, maar ook de zaken die je project beïnvloeden. Investeerders, buren,... iedereen heeft verwachtingen over het te ontwikkelen project. Met een open dialoog creëer je een goede basis.

Stakeholders meenemen in het verhaal leidt tot een positief gevoel over het project.

Quantity Survey & Carbon Management

Onze Forward Thinking experts in kosten- en carbonmanagement zijn in staat om te kwantificeren, maar vooral om coherente oplossingen voor te stellen met een alomvattende visie om feitelijke en geïnformeerde besluitvorming voor onze klant mogelijk te maken.

Lees meer

BIM management

Het delen van informatie en inzichten is bijzonder belangrijk binnen onze forward thinking aanpak.

Onze projectmanagers nemen in een BIM proces de rol van BIM manager op en faciliteren vanuit die rol het proces. Zij worden voor de controle op naleving van de contractuele uitgangspunten, die vastgelegd worden in het BIM protocol en BIM uitvoeringsplan, ondersteund door onze BIM adviseur.

Operationeel

Veiligheidscoördinatie

In opdracht en voor rekening van de opdrachtgever coördineren wij de veiligheid en de gezondheid van uw bouwproject. Wij stellen het veiligheids- en gezondheidsplan op en controleren de offertes op veiligheidsaspecten.

Door het opstellen van de nodige coördinatiemaatregelen kunnen de algemene preventieprincipes ook toegepast worden tijdens de uitvoeringsfase van het bouwproject.

Lees meer

Certificatie van een gebouw

Onze Forward Thinkers hanteren een 360°-benadering, ze gebruiken instrumenten die hen in staat stellen u als klant uit te dagen met het oog op de toekomst. Wij passen het referentiekader - BREEAM, DGNB, WELL en HQE - toe, in functie van uw project, uw behoeften en uw verwachtingen.

Hoe bouw je toekomstbestendig vastgoed? Bel ons, we delen graag onze gedachten

Nadia Vrancken

Contact
Nadia Vrancken.

Director

Contact
Dimitri Torfs

Contact
Dimitri Torfs.

Sales & Business Developer

Contact

Meer weten over Forward Thinking Project Management? Download hieronder onze brochure.

Mockup FTPM

Ontdek onze referenties.

Onze Forward Thinkers zetten jouw vastgoeduitdagingen graag om in duurzame kansen, neem een kijkje.

Referenties

Niet precies wat je zoekt? Onze Forward Thinkers hebben meer expertise om met jou te delen.

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies