Onze goede doelen.

Stronger together.

Ook met Bopro Charities willen we positieve impact genereren. Bopro Charities steunt lokale initiatieven die zich toespitsen op het welzijn van mens en maatschappij. Net als in onze bedrijfsvoering en aansluitend op onze DNA laten we ons ook hier inspireren en in onze keuze leiden door de Sustainable Development Goals.

Jaarlijks schuiven we -in overleg met alle collega’s- een goed doel naar voor, waarvoor we samen -in alle delen van het land- onze handen uit de mouwen steken.

Onze BoproAcademy lezingen en seminaries zijn gebrand op het delen van kennis met onze stakeholders. Door deze gratis aan te bieden en de mogelijkheid te bieden om minimum 50% van de waarde te storten in één van onze goede doelen, laten we werkingskapitaal doorvloeien naar diegene die het nodig hebben.

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies