ArmenTeKort.

Naar een samenleving zonder kansarmoede.

Focus op
Armoede
Doneren

ArmenTekort verbindt kansarme en bevoorrechte mensen in de stad. Ze gaan samen uit en worden vrienden, maatjes. Deze één-klik-relatie creëert nieuwe kansen.

ArmenTeKort wil met een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat armoede op grote schaal effectief kan worden bestreden en - uiteindelijk - overwonnen.

Kansarmoede verschilt in twee opzichten van armoede:
Kansarmen zijn niet in staat om op eigen kracht uit de armoedeval te ontsnappen, wat betekent dat bij gebrek aan hulp van buitenaf of bij mislukking dit probleem per definitie van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Deze negatieve dynamiek tast het gevoel van eigenwaarde fundamenteel aan.
Het gevolg is dat mensen in armoede niet op eigen kracht aan de armoede kunnen ontsnappen.

ArmenTeKort doet dit door de kennis en vaardigheden van professionele hulpverlening via innovatieve trainingen te verbinden en te delen met 'veelbelovende vrijwilligers' - mensen met een sterke betrokkenheid en een duidelijke visie op hun veerkracht.

Als de vrijwilligers ver genoeg gevorderd zijn in het opleidingstraject, worden ze gekoppeld aan een persoon in armoede voor een tweejarig maatjesproject.

Deze gearrangeerde vriendschap vindt plaats in een kader van gelijkwaardigheid en is gericht op eigenwaarde en versterking van het sociale netwerk.

#STRONGERTOGETHER

Logo armentekort

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies