Ons verhaal

Bouwen aan inclusieve plaatsen waar mensen elke dag samen kunnen leven, werken en ontspannen.

Ons DNA.

Elke dag bouwen aan inclusieve plekken waar mensen kunnen wonen, werken en ontspannen.

Elke dag op zoek naar de gemene deler die nodig is om stedelijke transitie mogelijk te maken.

Elke dag werken aan verantwoorde, duurzame ontwikkelingen en vastgoedprojecten in heel Europa.

 Sara M Peeters 54

Onze missie.

Wij geloven dat gebouwen veel meer zijn dan bakstenen en metselwerk.

Gebouwen en ruimtes zijn plaatsen waar mensen lachen, werken, rusten en recreëren. Het is een plaats waar onze kinderen opgroeien en hun dromen dromen. Uiteindelijk moet een gebouw ook een mooie uitdrukking zijn van onze tijd.

Wij creëren een betere wereld.

We willen samenwerken met onze klanten en onze stakeholders om Beau Projets af te leveren die een positieve impact hebben op mens en maatschappij.

Zidis Bopro Still 009

Roadmap naar de toekomst.

Om de ambities uit de klimaatakkoorden en Green Deal voor onze toekomstige generaties tegen 2030 en 2050 te bereiken, gaan onze forward thinkers ...

... opnieuw nadenken over hoe zij toekomstbestendig kunnen ontwikkelen door middel van nieuwe samenwerkingsverbanden. 

... opschalen van gebiedsontwikkelingen als aanjager van een circulaire economie.

... opwaarderen van de kwaliteit van leven, zodat mensen meer kunnen teruggeven dan ze ontvangen en gebruiken.

... permanent optimaliseren en innoveren door slimme digitalisering en continue focus op de best beschikbare tech-nieken. 

... voortdurend groeien en leren hoe het beter kan en moet.

CSR honingraat ENG

Bopro SDG Pioneer.

In 2010 publiceerde Bopro haar eerste CSR rapport en werd de ambitie uitgesproken om tegen 2020 een CO2 neutraal bedrijf te worden.

Met hun diensten en eigen ontwikkelingen voegen zij als organisatie zowel op economisch, maatschappelijk, ecologisch en technisch vlak waarde toe. Om hun focus scherp te stellen en te houden, hanteren zij de materialiteitsmatrix. De thema’s zoals vandaag gedefinieerd, kregen hun oorsprong bij de SDG’s en de EU green deals.

“Het bestuur, management team en de medewerkers van Bopro kennen niet alleen de SDG’s, ze gebruiken deze 17 werelddoelen ook in de dagelijkse praktijk als inspiratie- en referentiekader voor het toekomstbestendig maken van hun vastgoedprojecten." - Peter Wollaert, Directeur CIFAL Flanders.

1663928807023

Leer ons kennen.

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies