Skip to main content

BEREID UW VASTGOEDPORTEFEUILLE VOOR OP DE TOEKOMST

We begeleiden u doorheen de volledige vastgoedlevenscyclus

Versterk ons team

Onze missie

Organisaties verbeteren & in stand houden

Bopro – een door het RICS [Royal Institution of Chartered Surveyors] geregelde onderneming – beheert zelfs uw ingewikkeldste vastgoed- en bouwprojecten, en staat in voor de verwezenlijking van uw doelstellingen op het vlak van duurzaamheid, kwaliteit, timing en budget. Als onafhankelijke partner in het projectteam verdedigen we op elk moment uw belangen.

Onze investeringsanalyses en haalbaarheidsstudies voor individuele projecten (nieuwbouw, renovatie, sanering, herwaardering) en voor ontwikkelingen (zowel voor projecten binnen steden als in bedrijvenparken) zullen we u helpen om te allen tijde binnen uw vastgoedportefeuille de juiste economische, maatschappelijke en ecologische beslissingen te nemen.

Ons DNA

altijd een stap voorop

Ervaring

Een gebundelde ervaring van meer dan 400 jaar in het analyseren, ontwikkelen, beheren en bouwen van toekomstgericht vastgoed.

Product Leadership

Onze diensten zijn gedreven door kwaliteit en innovatie om de beste oplossing voor iedere vastgoeduitdaging naar voor te schuiven.

We denken vooruit

Wat kunnen we vandaag doen, zonder de kansen van de huidige en komende generaties te hypothekeren… Het is deze, binnen de vastgoedsector atypische, drijfveer die ons helpt om steeds beter te zorgen voor mens en maatschappij.

No Nonsense

Economische, ecologische en maatschappelijke belangen gaan hand in hand. We bieden u de middelen om altijd de juiste, doordachte en goed uitgewerkte vastgoedbeslissingen te nemen op eender welk moment van de levenscyclus van een vastgoed.

Onze projecten

Samen met onze klanten
de toekomst vormgeven

Strategisch en toekomstbestendig

ontwikkelen

We leggen ons toe op het creëren van (toegevoegde) waarde, in de ruimste zin van het woord, voor de komende generaties. Dankzij onze holistische aanpak plaatsen we uw ambities, doelstellingen en uitdagingen in een ruimer, toekomstgericht perspectief. Binnen elk vastgoedproject streven we naar het optimale evenwicht tussen economische, maatschappelijke en milieuaspecten. Op die manier zetten we vastgoedprocessen om in verantwoorde en duurzame ontwikkelingen, waar toekomstige generaties zullen leven, werken en ontspannen.

Duurzaam ondernemerschap zit in ons DNA. Met behulp van onze relevantiematrix bepaalden we, op basis van dialogen met onze belanghebbenden, onze eigen 6 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelstellingen vergen een engagement, zowel binnen onze organisatie en als voor de projecten die we uitvoeren. Door projecten op die manier te beheren, kunnen we – samen met u – op lange termijn het verschil maken.

Uw vragen

en onze antwoorden

Lees onze

Laatste publicaties

Volg ons

op sociale media