Central Plaza

Kantoorgebouw in grootstedelijk gebied

Central Plaza
Locatie
Brussel

Het Central Plaza gebouw in Brussel, de ovale toren vlakbij het Centraal Station, werd door Bopro onderworpen aan een conditiemeting. Hierbij werd de volledige gebouwstructuur, de bouwschil, de buitenzones en de site geanalyseerd. Op basis van deze resultaten, werden herstellingen en onderhoudswerken voorgesteld. Bovendien heeft Bopro hiervoor een kostenraming voorgelegd.

Bijkomend voerde BOPRO een BREEAM In-Use audit uit. Voor deel 1 (Asset, dus gebouwgegevens, energielabel, bodemonderzoek…) werd een VERY Good verkregen en voor deel 2 een GOOD (Building management, dus beheer, onderhoudsbeleid, regelingen voor vervoer…).

Interesse in onze andere projecten?

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies