Villa Voortman.

Ontmoetingshuis voor broedende geesten

Focus op
Gezondheid
Doneren

Villa Voortman is een Gents ontmoetingshuis voor mensen met wat vandaag een ‘dubbeldiagnose’ heet: een gecombineerde problematiek van middelenmisbruik en psychische moeilijkheden. De complexe combinatie zorgt ervoor dat de doelgroep nooit volledig past in het reguliere zorgnet. Villa Voortman wil hierop antwoord bieden door de bezoekers te onthalen als mensen met een eigen verhaal, een verleden, een toekomst, wensen en dromen.

Iedereen is er welkom. Er is geen hiërarchie. Iedereen helpt elkaar, terwijl het in de maatschappij ieder voor zich is.

Logo villavoortman

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies