Certificatie van een gebouw

Elk project zijn standaard

Onze Forward Thinkers hanteren een 360°-benadering, ze gebruiken instrumenten die hen in staat stellen u als klant uit te dagen met het oog op de toekomst. Verschillende erkende certifceringstools dragen daar toe bij.

Wij kiezen het referentiekader -BREEAM, DGNB, Well, HQE en GRI- in functie van uw project, uw behoeften en uw verwachtingen. Alle tools zijn erop gericht om betere gebouwen te ontwikkelen, maar elke tool heeft haar specifieke focuspunten.

Sustainability Assessor

BREEAM

Om op een duurzame en kostenefficiënte manier te ontwikkelen, adviseren wij u om te vertrouwen op de analyse die wordt gemaakt tijdens een BREEAM New Construction en BREEAM Refurbishment & Fit-out assessment. Op basis van een pre-assessment bepalen we de scope van de certificering en het ambitieniveau. Onze experts begeleiden u vervolgens bij het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment om zo uw duurzame doelstellingen te bereiken, uw CO2-uitstoot te verminderen en de toekomstige kosten te verlagen.

BREEAM In-Use is een milieubeoordelingsmethode die wij aanbevelen om gebouwbeheerders en eigenaars te helpen de exploitatiekosten te optimaliseren en de milieuprestaties van bestaande gebouwen te verbeteren. Op lange termijn helpen wij u de kwaliteit en de waarde van uw patrimonium in stand te houden, zodat het in de best mogelijke omstandigheden blijft functioneren.

Bopro opereert als assessor maar ook als geaccrediteerd professional (adviseur) om uw duurzaamheidsambities te waarborgen.

WELL

Deze standaard is een revolutie in de manier waarop mensen over gebouwen denken. Het onderzoekt hoe ontwerp, werking en gedrag binnen de plaatsen waar we wonen, werken, leren en spelen, geoptimaliseerd kunnen worden om de gezondheid en het welzijn van de mens te bevorderen. De scope van het certificaat gaat dan ook breder dan enkel het gebouw en focust zich ook sterk op de gebruiksfase.

Op basis van een pre-assessment bepalen we de scope van de certificering en het ambitieniveau. Als gecertificeerd WELL AP helpen wij om de WELL-principes te integreren in het behoeftenprogramma en de uitwerking van het ontwerp.

Gedurende het hele proces helpen wij projectteams bij het nemen van gefundeerde beslissingen. De uitdaging is om de WELL-vereisten te integreren, in balans met aspecten als energieprestatie en zonder het projectbudget te overschrijden. In de verschillende projectfasen informeren we het projectteam over de noodzakelijke stappen en de vereiste bewijsstukken. Wij staan op de integratie van slimme bouwtechnologieën om het welzijn van de gebruiker te maximaliseren.

DGNB

Het DGNB-certificeringssysteem draait niet alleen om ecologische aspecten, maar omvat ook een holistisch onderzoek van de hele levenscyclus van een gebouw of stadswijk. Duurzame gebouwen behouden langer hun waarde en hebben lagere exploitatie- en onderhoudskosten. Uit onderzoek is gebleken dat de risico's van leegstand bij duurzame gebouwen worden geminimaliseerd en de huuropbrengsten kunnen worden verhoogd. Dit leidt op zijn beurt tot betere marktprijzen en een hogere doorverkoopwaarde van het vastgoed.

Duurzaam bouwen is dus een waardedrijver en geen kostendrijver. De voordelen zijn talrijk, zowel voor gebruikers als voor investeerders.

HQE

HQE™ is de Franse certificering die wordt toegekend aan de bouw en het beheer van gebouwen en aan stedenbouwkundige projecten. HQE™ bevordert beste praktijken en duurzame kwaliteit in bouwprojecten en biedt deskundige begeleiding gedurende de hele levensduur van het project. Het toont het evenwicht aan tussen respect voor het milieu (energie, koolstof, water, afval, biodiversiteit...), levenskwaliteit en economische prestaties door middel van een globale aanpak. Het is de beste manier om de prestaties van een gebouw te attesteren en een antwoord te bieden op de uitdagingen van een duurzame stad. HQE™ is een teken van goed beheer van kosten en bouwvertragingen, risico- en kostenbeheersing tijdens de gebruiksfase en differentiatie voor verhuur en verkoop.

Interessant voor jouw project en wil je weten hoe we je kunnen helpen?

Meer weten over BREEAM? Download hieronder onze whitepaper.

Schermafbeelding 2021 09 08 om 16 46 06

Meer weten over WELL? Download hieronder onze whitepaper.

Schermafbeelding 2021 09 24 om 12 21 48

Ontdek onze referenties.

Onze Forward Thinkers zetten jouw vastgoeduitdagingen graag om in duurzame kansen, neem een kijkje.

Referenties

Niet wat je zoekt? Bekijk dan een van onze andere diensten!

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies