Gebied

Development Management

De impact van nieuwe projecten en gebouwen op hun omgeving is immens.

Het implementeren van duurzame en innovatieve principes op gebiedsniveau biedt u een strategisch voordeel op lange termijn, het vergroot uw ecologische impact en geeft u een breder scala aan gebruiksmogelijkheden.

Doordacht omgaan met alle economische ingrediënten op gebiedsniveau verhoogt de commerciële waarde van uw gebiedsontwikkeling.

Zorgen voor het welzijn van de bewoners en een plek creëren waar mensen graag zijn, zorgt voor een optimaal gebruik van de ruimte.

Blue Gate July 8th 2022 Schmitt Global View HD 37 website

Het integreren van E²SG-principes (economisch, ecologisch, sociaal) in een vastgoedontwikkeling leidt tot een breed scala aan voordelen, van financiële voordelen tot positieve sociale en milieueffecten.

Het is cruciaal voor ontwikkelaars om een uitgebreide E²SG-strategie te ontwikkelen die aansluit bij hun specifieke projectdoelen en -waarden, en om de E²SG-prestaties voortdurend te controleren en erover te rapporteren om deze voordelen te maximaliseren.

Onze Forward Thinkers begeleiden u graag.

22 164 Bo Pro Employer branding 24 08 2022 37

We ondersteunen je op elk niveau

Strategisch

Strategische visiebepaling

Om een terrein, een brownfield of een gebouw toekomstbestendig te (her)ontwikkelen, adviseren wij een holistische aanpak. Wij houden rekening met uw ambities, uw doelstellingen en uw stakeholders en plaatsen deze in een groter perspectief.

Wij denken out of the box, combineren onze creativiteit met innovatie om tot die toekomstbestendige oplossing te komen.

Lees meer

Duurzame strategie

Duurzame gemeenschappen streven ernaar de impact op mens en milieu te verminderen. Het uitwerken van een duurzaamheidsstrategie op het terrein is veel efficiënter.

Om dit proces op te starten, moedigt Bopro een dialoog aan tussen alle stakeholders om zo tot een gedragen ontwikkeling te komen waarbij alle aspecten in overweging worden genomen.

Lees meer
Tactisch

Procesmanagement

Onze experts adviseren en begeleiden zowel publieke en private stakeholders als combinaties en samenwerkingsverbanden (PPS, DB(FM), ...) bij het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling en innovatieve vastgoedprojecten.

Een goede vastgoedontwikkeling begint bij de strategische visievorming, de haalbaarheidsstudie en het bepalen van de outputspecificaties.

Lees meer

Transitiemanagement

In de praktijk gaat het bij transitiemanagement vooral om het richten van de versnelling van opkomende niches, het opvoeren van de druk tot verandering op dominante regimes en het anticiperen op uitfaseringsprocessen.

Met andere woorden, het gaat om het ontwikkelen van prikkels die richting geven aan maatschappelijke veranderingen en deze versnellen.

Een gerichte transitieaanpak kan enerzijds ruimte scheppen voor vernieuwende denk- en werkwijzen in een sector. Anderzijds kan de bestaande veranderingsdynamiek worden versneld en opgeschaald om tot structurele effecten te komen.

Geïnteresseerd in hoe we u kunnen helpen met uw ontwikkeling?

Koen Willemsens

Contact
Koen Willemsens.

Business Developer

Contact

Ontdek onze referenties.

Onze Forward Thinkers zetten jouw vastgoeduitdagingen graag om in duurzame kansen, neem een kijkje.

Referenties

Niet precies wat je zoekt? Onze Forward Thinkers hebben meer expertise om met jou te delen.

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies