Strategische visiebepaling

Om de toekomst te verzekeren

Vanaf het begin houden we rekening met alle maatschappelijke doelstellingen zoals verwoord in de UN SDG's, The EU Green Deal, Climate Change, lokale en regionale ambities, doelstellingen en klimaatverandering. Zo slagen we erin om een geïntegreerd masterplan te ontwikkelen dat niet alleen uw sociale, economische en ecologische doelstellingen realiseert, maar ook bijdraagt aan de gezonde, welvarende en leefbare omgeving die we voor de volgende generatie willen achterlaten.

Wij combineren sociale, ecologische en economische behoeften. Wij analyseren in welke mate de gebouwde omgeving hierop een antwoord kan geven. Op die manier creëren we een strategie waarin sociale en economische doelstellingen, alsook de doelstellingen van onze klant verenigd kunnen worden.

Deze strategie zal de waarde van uw vastgoed op lange termijn maximaliseren.

Shutterstock 1689421840

Projectdefinitie

De strategie visie kan verder worden uitgewerkt in een geïntegreerde projectdefinitie die al uw wensen en ambities samenbrengt en kan dienen als leidraad voor het verdere ontwikkelingsproces en het betrekken van andere actoren.

Wij zijn toegewijd aan het identificeren van uw behoeften.

Het definiëren van eisen is cruciaal voor het succes of falen van een project. Wij zorgen ervoor dat de eisen gedocumenteerd, uitvoerbaar, meetbaar, testbaar en traceerbaar zijn, gerelateerd zijn aan geïdentificeerde projectbehoeften of kansen, voldoende gedetailleerd zijn voor de ontwikkeling en worden getoetst aan de huidige wetgeving, normen en certificatieschema's.

Outputspecificaties

Outputspecificaties zijn technische specificaties waarin hoofdzakelijk op prestaties gebaseerde eisen worden opgenomen om de reikwijdte van het project te definiëren.

Zij vormen de technische grondslag van zowel de aanbestedings- als de opleveringsfase en worden gebruikt om de technische conformiteit te bepalen.

Interessant voor jouw project en wil je weten hoe we je kunnen helpen?

Ontdek onze referenties.

Onze Forward Thinkers zetten jouw vastgoeduitdagingen graag om in duurzame kansen, neem een kijkje.

Referenties

Niet wat je zoekt? Bekijk dan een van onze andere diensten!

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies