Provinciehuis Antwerpen

Kantoorgebouw in grootstedelijk gebied

Provinciehuis Antwerpen
Klant
Provincie Antwerpen
Locatie
Antwerpen

Het provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei te Antwerpen voldeed niet langer aan de normen voor een modern kantoorgebouw. Daarom besliste de Provincie Antwerpen om de volledige site en haar directe omgeving te herbouwen en aan te passen tot een modern en ecologisch gebouw omringd door een publiek park.

Het terrein wordt opgenomen in een ruimere visie omtrent gebruik van groene ruimte in de stad: alle bestaande bomen blijven behouden en de groene kwaliteit en de grond doorlaatbaarheid verhoogd. Het gebouw zelf is uitermate compact, het is noord-zuid georiënteerd waardoor de zonnelast beperkt kan worden en de mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie maximaal benut wordt. Om aan het gevraagde E-peil te voldoen worden de gevelperforaties beperkt tot 40%. De daglichttoetreding wordt geoptimaliseerd door de vorm van de ramen.

De werkplekken zijn voorts maximaal aanpasbaar en herindeelbaar door het open plan en de verhoogde vloeren. Groepsfuncties zoals restaurant en bibliotheek zijn strategisch ingepast in het complex. Het provinciehuis is het huis van de Antwerpenaar – toegangelijkheid voor iedereen was een belangrijk objectief. Een gebouw met hoge en blijvende architecturale waarde was de inzet. Een iconisch gebouw, dat duurzaam is alleen al door zijn architecturale waarde.

Daarnaast is er een waaier aan technische voorzieningen die de totale duurzaamheid van het gebouw optimaliseren: plaatselijke luchtbehandelingsunits, nachtspoeling, betonkern-activering, hoogwaardige warmte- en kouderecuperatie d.m.v. warmtepompen, geothermie voor verwarming en koeling, groendak,…

Naast het Projectbeheer staat Bopro voor dit project in voor de de “BREEAM International Assessment”. Een BREEAM International “Excellent” certificaat werd behaald.


Wat je nog wilt weten...

Groenruimte

Het terrein kadert in een ruimere visie om meer groene ruimte in de stad te creëren. Daarom worden alle bestaande bomen behouden, de kwaliteit van het groen verbeterd en de grond beter doorlaatbaar gemaakt.

Compact ontwerp

Het gebouw zelf is erg compact. Het is noord-zuid gericht zodat er minder zon binnenvalt en de natuurlijke ventilatiecapaciteit maximaal wordt benut. Om het vereiste E-niveau te halen, worden de openingen in de gebouwschil tot 40% beperkt, maar kan het daglicht, door de vorm van de ramen, optimaal binnenvallen en biedt elke werknemer dezelfde kwalitatieve lichtinval.

Layout

Door de inrichting als landschapskantoor en de verhoogde vloeren zijn de werkplekken soepel aanpasbaar. Gegroepeerde functies zoals het restaurant en de bibliotheek zijn strategisch in het complex geïntegreerd.

Sustainable technical installation

Een reeks technische voorzieningen optimaliseert de algemene duurzaamheid van het gebouw: plaatselijk luchtbehandelingseenheden, nachtelijke ventilatie, hoge thermische massa, doorgedreven terugwinning van warmte en koude via warmtepompen, geothermische verwarming en koeling, groendaken…

Interesse in onze andere projecten?

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies