NMBS Fonsny

Bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de NMBS

Integrated Project Management | Brussel
NMBS Fonsny
Klant
NMBS
Locatie
Brussel
Wij staan de NMBS bij in het begeleiden van het project vanuit de positie van de klant tijdens alle fasen van het project, met een focus op structurele expertise. Wij ondersteunen en adviseren de NMBS bij het beheer van het consortium, de architecten en de studiebureaus (externe partners).

Wij ondersteunen de NMBS op de volgende punten:
1) Projectbeheer en ondersteuning bij interacties met het consortium. Dit houdt in dat het team wordt ondersteund om ervoor te zorgen dat de interventies en beslissingen van de NMBS met betrekking tot operationele en technische aspecten met het Consortium in overeenstemming zijn met het contractuele kader, en dat de NMBS een strikte controle en toezicht houdt op de verantwoordelijkheid van het Consortium voor de uitvoering van het project.

2) Technische ondersteuning. Aangezien de draagwijdte van het project zeer breed is, zijn bepaalde gespecialiseerde vaardigheden noodzakelijk voor de NMBS om zich te kunnen positioneren op de voorstellen van het consortium. Deze vaardigheden, die noodzakelijk zijn voor het project maar niet specifiek zijn, zijn niet aanwezig binnen de NMBS: erfgoed, inrichting, BREEAM, BIM, akoestiek in de kantoren, enz.

3) Methodologische ondersteuning bij de organisatie en het beheer van het project. Dit omvat de voorbereiding en aanpassing van de interne organisatie om zo goed mogelijk aan de monitoringbehoeften van het project te voldoen. Dit omvat steun voor de uitvoering van het beheer van de zeer grote hoeveelheid gegevens die door het project wordt gegenereerd en advies over de methodologie voor het beheer van de talrijke werkgroepen en coördinatiecomités, in verband met de organisatie van het consortium.

4) Steun voor financiële ramingen in de context van mogelijke wijzigingen in het programma van eisen. Indien tijdens de ontwikkeling van het project wijzigingen moeten worden aangebracht, is het van belang dat de financiële gevolgen snel kunnen worden ingeschat en dat de voorstellen van het consortium kunnen worden gecontroleerd op hun overeenstemming met de marktpraktijken.


Wat je nog wilt weten...

Randvoorwaarden

Het contract heeft betrekking op een groot gebouw op een locatie met talrijke beperkingen: structurele verbindingen tussen de gebouwen en de sporen, smalle percelen, het eerste internationale station dat tijdens de werkzaamheden in werking moet blijven, een drukke Fonsnylaan waar de tram rijdt. Bovendien zijn er vragen over de correcte grenzen van de eigendommen tussen de NMBS en Infrabel.

DBM

Wat het contract betreft, gaat het om een DBM, d.w.z. een Design, Build en Maintain (technieken over 10 jaar). Het consortium heeft een resultaatsverbintenis om een sleutelklaar project af te leveren dat voldoet aan de eisen van de NMBS. De NMBS delegeert het volledige projectbeheer. Het is belangrijk inspraak te hebben in de voortgang van het project, maar niet onnodig in te grijpen, zodat het consortium zijn verantwoordelijkheid behoudt.

Interessant voor jouw project en wil je weten hoe we je kunnen helpen?

Ontdek andere referenties.

Onze Forward Thinkers zetten jouw vastgoeduitdagingen graag om in duurzame kansen, neem een kijkje.

Referenties

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies