Frey

Uitwerking van de strategische visie van de MVO en koolstofemissie Groep

Frey
Klant
Frey
Locatie
Parijs

Uitwerking van de strategische visie van de Groep op MVO en koolstofemissie, via een materialiteitsanalyse van de problemen (met inbegrip van de stakeholders), koolstofevaluatie van de groep, operationele ontplooiing van projecten en bestaande activa. Bopro heeft ook de Frey Groep bijgestaan in een koolstofarme aanpak voor de bouw van een project in ontwikkeling met een ambitieuze doelstelling gekoppeld aan het E+C- label. In het kader van de strategie van de Frey Groep om de koolstofuitstoot te verminderen, heeft Bopro een innoverend "verantwoord huurcontract" uitgewerkt, dat de huurders van de Frey Groep moet aanzetten tot een globale benadering van de vermindering van de koolstofuitstoot (scope 1, 2 en 3).

Verantwoord financieren "sustainability linked bond": Bopro begeleidde de Frey Groep bij de structurering van haar "kader" om ESG-prestatiecriteria in haar financieringsbeleid op te nemen. In november 2021 resulteerde deze financieringsstrategie in de ondertekening van twee financieringslijnen voor de middellange termijn met ESG-prestatiecriteria (milieu, maatschappij en bestuur) voor een totaalbedrag van 150 miljoen euro over vijf jaar.

Interesse in onze andere projecten?

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies