ZIN in Noord

Renovatie en herbestemming van de voormalige WTC torens I en II

ZIN in Noord
Klant
Befimmo
Locatie
Brussels

Het project omvat de renovatie en herbestemming van de voormalige WTC Torens I & II in de Noordwijk van Brussel tot een multifunctioneel gebouwencomplex waarin werken, wonen en ontspannen sterk verweven zijn.

Het is een multifunctioneel herontwikkelingsproject van 110.000m2 (bovengronds) met 75.000m2 kantoor, 15.000m2 appartementen en 16.000m2 hotel, aangevuld met allerhande aanvullende publiek toegankelijke functies op het gelijkvloers, uitgevoerd in 3 fases (zie hieronder).

Wat je nog wilt weten...

Eerste fase

In eerste fase (2017) begeleidden we Befimmo bij de beoordeling van de ont-werpvoorstellen en de selectie en samenstelling van een multidisciplinair studie-team voor dit innovatief project.

Tweede fase

In een tweede fase (2018 – 2019) nam Befimmo – bijgestaan door het Studieteam en de Algemene Aannemer - deel aan de Design & Build wedstrijd in opdracht van de Vlaamse Overheid. Kernopdracht van de wedstrijd was een performant kan-toorgebouw van minimaal 70.000m2. We begeleidden Befimmo en zijn studieteam als bidmanager gedurende de verschillende fasen van de wedstrijd en de onderhandelingen met de Vlaamse Overheid. Het multifunctioneel ontwerp van ons team werd finaal door de Vlaamse Overheid als finalist geselecteerd.

Derde fase

Tijdens de derde fase (2020 – 2023) – die van de verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie – treden we op als projectregisseur en stuurt en coördineert ons team de verschillende studiepartners en disciplines, bewaken we het budget, de planning en de kwaliteit en leiden we de overlegmomenten met de Vlaamse Overheid en andere externe partijen.

Interesse in onze andere projecten?

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies