Sustainability Ingenieur

BEE... Forward Thinker and apply now!

Je bent een gepassioneerde Sustainability Ingenieur die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de Europese roadmaps voor koolstofreductie.

Bopro breidt momenteel uit over heel Europa, aangezien onze klanten ons vragen om hun overgang naar koolstofneutraliteit in 2050 te ondersteunen, zowel voor hun portfolio van activa (verspreid over heel Europa) als op organisatorisch niveau.

Uw werk zal veelzijdig zijn: van de analyse en verbetering van technische installaties in gebouwen tot de ontwikkeling van een ESG-strategie op bedrijfsniveau. U werkt samen met een groot aantal disciplines, van engineeringmanagers, onderaannemers tot CEO's/CFO's van klanten bij de uitvoering van een roadmap voor koolstofreductie. Het kan zijn dat u door heel Europa dient te reizen om gebouwen te beoordelen en/of de hoofdkantoren van klanten te bezoeken.

U blijft op de hoogte van de evolutie van de regionale, nationale en Europese wetgeving en normen inzake ESG met betrekking tot duurzaam bouwen en duurzaam vastgoed.

Voltijds
Gent, Mechelen, Brussel of Parijs
Solliciteer nu

Verantwoordelijkheden

 • Advies verstrekken om gebouwen in België en andere EU-landen duurzamer te maken
 • De prestaties en het beheer van deze gebouwen evalueren volgens erkende normen, met de nadruk op de technische uitrusting
 • Een lijst opstellen van maatregelen om de prestaties te verbeteren, advies verstrekken en deze verbeteringen bestuderen, zoals onderzoek naar flexibiliteit, aanpassingsvermogen, natuurlijke risico's, sociale risico's, materialen, bouwkwaliteit, prestaties van apparatuur, ...
 • Beheer van onderaannemers voor specifieke technische analyses, klimaatrisicobeoordeling enz. die nodig zijn om de duurzaamheid van activa te beoordelen
 • Ontwikkeling van instrumenten om de duurzaamheid van gebouwen te bevorderen, zoals een aankoopbeleid of een onderhoudsstrategie
 • Het begeleiden van de klant tijdens het certificeringsproces
 • Ontwikkelen van of meewerken aan de ontwikkeling van een koolstof roadmap met als doel de broeikasgassen uiterlijk in 2050 tot "netto nul" te reduceren
 • Deelnemen aan de studie van de kenmerken van gebouwen om hun energieprestaties en koolstofemissies in kaart te brengen
 • Meewerken aan de ontwikkeling van aanpassingswerken en actieplannen om het energieverbruik en de koolstofuitstoot te verminderen
 • Een decarbonisatiepad ontwikkelen in lijn met de SBTi (of Europese doelstellingen)
 • Een ESG-strategie voor een organisatie, gebouw of ontwikkeling helpen ontwikkelen

Verwachtingen

 • Je hebt een masterdiploma ingenieurswetenschappen, bij voorkeur burgerlijk ingenieur met een specialisatie in bouwkunde, duurzame ontwikkeling, duurzame materialen of energiemanagement
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring in energie of duurzaamheid
 • Je bent een echte teamspeler
 • Je hebt een hands-on mentaliteit

Wat bieden wij jou aan?

Bij Bopro werk je in een ambitieuze en gedreven organisatie die het duurzame verschil in de Real Estate en gebiedsontwikkeling sector maakt en wil maken. Om dit te realiseren investeren we voortdurend in de ontwikkeling van onze medewerkers en het kennis delen van ons verhaal. Dit doen we via opleidingen, momenten van intensieve uitwisseling van kennis en ervaring (praktijkgroepen, team events, intern communicatieplatform, etc.), en het optimaal inzetten van jouw persoonlijke interesses en vaardigheden.

Daarnaast bieden wij ruimte en flexibiliteit in je werkorganisatie, naast een connecterend kantoornetwerk in Gent, Mechelen, Brussel en Parijs. Wij verplaatsen ons zo duurzaam mogelijk. Ons wagenpark is volledig elektrisch, elke medewerker krijgt een professionele vouwfiets en verplaatsingen via openbaar vervoer worden vergoed.

Het verloningspakket is marktconform én intern fair. We houden rekening met jouw competenties en ervaring.

90 collega's
10 nationaliteiten
groeitraject

Mogen wij jou straks verwelkomen bij ons #STRONGERTOGETHER team?

Stuur ons jouw CV door naar jobs@bopro.be of vul onderstaand formulier in.

Benieuw naar meer?

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies