Henri Conscience Building

Kantoorgebouw in grootstedelijk gebied

Henri Conscience Building
Locatie
Brussel

AXA Real Estate wil investeren in de renovatie en de herinrichting van het Hendrik Conscience gebouw in Brussel, om de prestaties ervan te verbeteren. De doelstellingen zijn: K32, E50, 4-sterrenscore volgens de “Vlaamse Kantoornota” en een BREEAM Excellent-score.

Voor dit project is Bopro verantwoordelijk voor het bepalen van de bouwkosten, en het vastleggen, monitoren en bijstand verlenen bij de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot het programma van eisen, timing en budget. Verder organiseert en optimaliseert Bopro de samenwerking tussen alle partijen, zowel in de studie- als de uitvoeringsfase.

Bopro monitort de hele bouwfase en rapporteert hierover aan de klant. We coördineren de verschillende aannemers en diensten van de Vlaamse Gemeenschap. Bopro is permanent aanwezig en in contact met de Vlaamse Gemeenschap tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. We bereiden de beslissingen van de klant voor en volgen deze op. Het vastgelegde budget en de planning worden continu bewaakt in alle projectfasen. Bij de voorlopige en definitieve oplevering verlenen we bijstand en leveren we het as built plan aan.

Bopro werkt ook als BREEAM consultant en Accredited Professional voor dit project.

Henriconscience
Henri Conscience 1

Wat je nog wilt weten...

Locatie

Het gebouw is gelegen in het Noorden van Brussel, vlakbij alle vormen van openbaarvervoer. Ook fietsers zijn er welkom: er zijn fietsparkeerplaatsen, lockers voor plooifietsen en douches. Er werd speciale aandacht geschonken aan open en groene ruimtes.

Interesse in onze andere projecten?

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies