Creatief district

Stadsvernieuwing van de stad Charleroi

Creatief district
Klant
Ville de Charleroi
Locatie
Charleroi

Charleroi Creative District is een portefeuille van projecten die deel uitmaakt van een territoriale strategie die tot stand is gekomen in het verlengde van de inspanningen en investeringen die tot dusver door de Europese Unie, het Waals Gewest, de stad Charleroi en de particuliere sector zijn gemaakt. Het is een geïntegreerde aanpak die erop gericht is het gebrek aan aantrekkingskracht van de stad Charleroi, en met name van het stadscentrum, aan te pakken om dit belangrijke stedelijke centrum zijn rol als motor van de duurzame economische ontwikkeling van een hele regio terug te geven. Wij zijn met name verantwoordelijk voor het financiële beheer (quantity survey en kostenbeheersing) van het project.

Interesse in onze andere projecten?

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies