Distributiecenter

Industriële ontwikkeling in grootstedelijk gebied

Integrated Project Management | La Louvière
Distributiecenter
Locatie
La Louvière

Onze klant heeft een groot distributiecenter gebouwd. Het resultaat is een toekomstbestendig gebouw dat het mogelijk maakt om aan supermarkten in de regio te leveren.

Het gebouw kan als toekomstbestendig worden beschouwd dankzij de integratie van een aantal technologische en duurzame innovaties (zie hieronder).

Onze rol was om de klant te adviseren in alle aspecten van duurzaamheid van dit nieuwe logistieke distributiecentrum als BREEAM geaccrediteerde professional. De ambitie is om een BREEAM Excellent rating te behalen.

Wat je nog wilt weten...

Energie

Het dak is bedekt met 7392 zonnepanelen die jaarlijks 1763 MWh elektriciteit produceren. Ook zijn energiebesparende maatregelen zoals LED-verlichting, energie-efficiënte liften en kantoorapparatuur geïmplementeerd.

Klimaat

Met 10.000 m² koelruimte boden de koelinstallaties een belangrijke mogelijkheid om het energieverbruik van de processen in het gebouw te verminderen. Er is een zeer energie-efficiënt systeem geïnstalleerd, met zwaar geïsoleerde wanden en luchtdichte afwerkingen, waarmee de warmte van de installaties gerecupereerd kan worden. Deze maatregelen resulteren in een vermindering van het energieverbruik met 30% ten opzichte van conventionele industriële koelinstallaties. Bovendien bevatten de koudemiddelen die in de proceskoelingssystemen werden gebruikt geen fluorkoolwaterstoffen, dus we kunnen spreken van een zeer laag “Global Warming Potential” van de installaties.

Comfort

Tijdens de bouw werd ook rekening gehouden met de gezondheid van de gebruikers van het gebouw. Studies omtrent thermisch, akoestisch en visueel comfort hebben mee de ontwerpbeslissingen voor de kantoren bepaald. Dankzij een strikt gebruik van afwerkingen met een lage of geen VOS-uitstoot wordt een gezonde binnenluchtkwaliteit bekomen.

Groen

Er werden groene zones rond het gebouw en op het dak van de kantoren ingeplant met respect voor het milieu. Deze hebben effect op de stedelijke ecologie en beperken de ecologische impact van de ontwikkeling. Hier ondersteunen inheemse bloemen- en plantensoorten alsook verschillende vogel- en insectenkorven de fauna ter plaatse.

Reststromen

De afvalverwerkingsruimte van het gebouw is ontworpen om ten minste 13 afvalfracties van het logistieke centrum en de supermarkten te sorteren en ondersteunt een optimaal recyclingproces. Het grote dakoppervlak vangt ook regenwater op dat gebruikt wordt voor sanitaire en reinigingsdoeleinden.

Interessant voor jouw project en wil je weten hoe we je kunnen helpen?

Ontdek andere referenties.

Onze Forward Thinkers zetten jouw vastgoeduitdagingen graag om in duurzame kansen, neem een kijkje.

Referenties

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies