MVO Apsys

Strategische MVO visie

MVO Apsys
Klant
Apsys
Locatie
Parijs, Frankrijk

Sinds haar oprichting in 1996 heeft Apsys zich ertoe verbonden vastgoedprojecten te ontwikkelen die beantwoorden aan de eisen van de maatschappij en het milieu, en aldus veerkracht te verzekeren en waarde te creëren voor iedereen. Bopro heeft Apsys nu bijgestaan bij het bepalen en structureren van haar MVO-strategie. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Deze MVO-strategie is gebaseerd op de identificatie van prioritaire materiële kwesties die zijn bepaald na een reeks interne interviews met diverse werknemers. Dankzij de materialiteitsanalyse kon Bopro 11 prioritaire thema’s voor de Apsys-groep identificeren, waaronder koolstofarm bouwen, stedelijke diversiteit, mobiliteit en toegankelijkheid, afval en circulaire economie. Deze werden vervolgens gelinkt met de verschillende activiteiten van Apsys zoals ontwikkeling, vermogensbeheer en HR-diensten, en vormden de basis voor het definiëren van acties en doelstellingen. De acties van deze strategie maken het mogelijk om de koolstof- en milieu-impact van de activiteiten in ontwikkeling en in werking te verbeteren, om de maatschappelijke impact van Apsys te versterken en om alle medewerkers van de groep bij deze kwesties te betrekken.

Photo credits: ArteFactoryLab / Apsys: Projet Bordeaux Saint Jean

Wat je nog wilt weten...

3 belangrijke pijlers

De MVO-strategie is uiteindelijk gebaseerd op 3 belangrijke pijlers: (1) meebouwen aan een veerkrachtige stad, (2) bevordering van inclusie en lokale economische ontwikkeling, en (3) het stimuleren van een veranderingsdynamiek bij alle stakeholders (bezoekers, huurders, partners, werknemers,…) van Apsys.

Operationele tools

Bopro heeft verder ook instrumenten ontwikkeld om de operationele toepassing van deze strategie in het hart van de bedrijfspraktijken te ondersteunen. De instrumenten omvatten bijvoorbeeld de energierapportage van activa, milieubijlage bij het huurcontract, enz.

Groene obligaties

Parallel met de ontwikkeling van de MVO-strategie heeft Bopro de financiële afdeling bijgestaan bij het structureren van het kader voor de eerste uitgifte van “groene obligaties” en bij het verkrijgen van de door Vigéo afgegeven “second party opinion”. Apsys kon voor deze eerste emissie 25,52 miljoen euro bijeenbrengen.

Interesse in onze andere projecten?

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies