CUSL hospitaal

Renovatie en bouw van Les Cliniques Universitaires Saint-Luc

CUSL hospitaal
Klant
Les Cliniques Universitaires Saint-Luc
Locatie
Brussel

Het programma Hôpital 2025 is een uitgebreid investeringsprogramma voor de renovatie en reconstructie van Les Cliniques Universitaires Saint-Luc, dat begon in 2017.

Voor dit project werken we samen met Amirato en Sweco onder de THV A3. De opdracht van de THV omvat enerzijds het coördineren en controleren van de verschillende projecten, de financiële en planning follow-up en advies in het kader van het Programma Hôpital 2025. Anderzijds zijn we verantwoordelijk voor diverse opdrachten van coördinatie en follow-up (financieel en planning), van de verschillende projecten die het Programma Hôpital 2025 vormen.

Interesse in onze andere projecten?

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies