Bopro Sustainable Developments 21 – BSD21.

Bopro Sustainable Investments ‘BSI’ lanceert ontwikkelingsvehikel met family office The Nest

Gepubliceerd op
17/09/2021

Deel dit artikel

Bopro Sustainable Investments NV (BSI) gaat een joint venture aan met de family office The Nest. Met de oprichting van Bopro Sustainable Developments 21 NV ‘BSD21’ start voor beide partijen de verdere ontwikkeling van de vooruitstrevende duurzame vastgoedontwikkelingsprojecten Blue Gate Antwerp, De Schakel en De Stip gelegen in respectievelijk Antwerpen, Denderleeuw en Gent.

In het najaar van 2020 startte BSI samen met Deloitte Belgium Real Estate een strategische oefening met het oog op de meest optimale financieringsstructuur voor het verder uitrollen van BSI’s ontwikkelingsprojecten. Dit leidde recent tot de oprichting van BSD21, een “closed-end” ontwikkelingsvehikel met een geschatte looptijd van 7 jaar. BSI trok hiervoor extern kapitaal aan van het familiale investeringsvehikel, The Nest, waar het haar huidige projecten in België verder zal ontwikkelen. The Nest neemt als financiële, niet-operationele partner een participatie van om en bij de 30%.


Peter Garré – Managing Director Bopro Sustainable Investments (BSI nv):

“Vandaag bouwen we de toekomst voor de komende generaties. BSI ervaart de huidige maatschappelijke context als een momentum waarop we aan een strak tempo kunnen verduurzamen, willen we in 2050 de vooropgestelde ambities uit de klimaatakkoorden en Green Deals waarmaken voor onze toekomstige generaties. Het doet ons herdenken hoe we ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen toekomstbestendig kunnen ontwikkelen in nieuwe partnerships tegen de achtergrond van aan de gang zijnde maatschappelijke transities. Het vraagt om het herschalen van gebiedsontwikkelingen als motor van een circulaire bouweconomie en het opwaarderen van onze levenskwaliteit zodat we meer kunnen teruggeven dan we krijgen en gebruiken. Het betekent het permanent innoveren van onze processen door slim te digitaliseren en het blijven inzetten van de best beschikbare technieken. Bij The Nest vonden we gelijkgestemde partners. Dankzij hun participatie beschikken we over de financiële slagkracht om onze duurzame doelstellingen op lopende ontwikkelingen verder te implementeren.”

Laurent Vannest – Managing Director The Nest:

“We investeren met The Nest in duurzame projecten, zowel in vastgoed als in bedrijven, die een lange termijn optiek nastreven. We vonden in Peter de perfecte ondernemer, gedreven door innovatie en pragmatiek, die op een holistische wijze nadenkt over de toekomst van onze gebouwen en de manier waarop wij ermee omgaan.”

Blue Gate Antwerp
Wat vroeger het hart van de Antwerpse petroleumindustrie was, ontpopt zich vandaag tot een 65ha grote inspirerende broedplaats voor innovatieve ondernemers. Blue Gate Antwerp biedt state off the art infrastructuur en biodiversiteit en maakt ruimte voor onderzoeks- en kennisinstellingen en circulaire ondernemers uit de cleantech, bio-based chemie, het water, duurzame chemie en materialen, IoT maar ook de diamant, mode, bouw en de bijhorende watergebonden stedelijke logistiek .

Blue Gate Antwerp is een publiek-private samenwerking waar we enerzijds AG Vespa, PMV, De Vlaamse Waterweg , de publieke partners en anderzijds BSI samen met DEME als private partners terugvinden.

Dit eerste circulaire, klimaat neutrale en watergebonden bedrijventerrein van België creëert en faciliteert circulaire synergiën on-site en off-site. We identificeren pro actief duurzame en innovatieve bedrijven met regionale en internationale ambitie en borgen mede door het park management de kwaliteit en de duurzame ambities van het nieuwe eco-systeem op Blue Gate Antwerp. Zowel voor de realisatie van de sanering, ophoging en infrastructuur als voor de gebouwen van de vestigers wordt een BREEAM Excellent certificaat vooropgesteld. Over de bedrijfsvoering van de ontwikkelaar BGAD (Blue Gate Antwerp Development nv) wordt bij wijze van voorbeeld en kader voor de vestigers conform de GRI Standards gerapporteerd in een CSR-rapport.

De Schakel
In het centrum van Denderleeuw realiseert BSI een project dat het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan ("RUP Centrum") wil realiseren: het dorp wordt een leefbaar en aantrekkelijk centrum voor iedereen. Door publieke en private noden op elkaar af te stemmen, wil de gemeente Denderleeuw een vernieuwd centrum realiseren met een duidelijke meerwaarde en een gedeelde biodiversiteit-, water-, energie- en mobiliteitsstrategie.

De publieke ruimte rond de kerk en het administratief centrum wordt heraangelegd en er wordt een ondergrondse parkings voor fietsen en auto's gebouwd. Naast het gemeentehuis wordt een nieuwe woonwijk van ca. 50 appartementen op een commerciële sokkel gerealiseerd. De drie tijdloze gebouwen worden ingebed in het groen en zullen uitmunten in functionaliteit en energiezuinigheid. Dit zal ook voor deze residentiële ontwikkeling reflecteren in een BREEAM Excellent certificaat.

De Stip
Op de site van de voormalige sportclub Gantoise realiseert BSI, voor 150 gezinnen, de vooruitstrevende eco-vriendelijke woonwijk De Stip. Dit is een energie-efficiënte wijk die in haar eigen energiebehoefte zal voorzien. Samen met de geplande waterbesparende innovaties onderschrijft het project de 2030, 2050 en UN Global Goals. Het BREEAM certificaat met een minimale ambitie excellent zal ook hier niet ontbreken.

De Stip wordt een ecologisch duurzame plek voor jong en oud. De woonwijk zal voorzien in een mix van appartementen en grondgebonden woningen samen met enkele buurt ondersteunende functies. De verschillende woonvormen worden omgeven door een groene kindvriendelijke autovrije ruimte. Door haar ligging nabij de Gentse groene long: de Gentbrugse Meersen, kroont de Stip zich tot ideale uitvalsbasis. www.destip.gent


Journalisten kunnen terecht bij

Katrien De Coster
Communicatie- en Persverantwoordelijke BSI nv

M: 0032 475 68 35 48

Bopro Sustainable Investments (BSInv)

BSI is de holding boven de beter bekende duurzaamheidsconsultant en project manager Bopro NV die sedert 2016 ook eigen ontwikkelingsprojecten in portefeuille heeft. BSI is met hun hybride business model op 6 fronten vooruitstrevend actief: enerzijds Bopro, advisers in forward thinking met asset management, project management, proces management, duurzaamheidsadvies en transitie management en anderzijds Bopro, forward thinking developers met de ontwikkelingen. Ze hebben ondertussen een netwerk van 4 kantoren te Gent, Mechelen, Brussel en Parijs waar ze in totaal ruim 75 forward thinkers te werk stellen.

www.bopro.be

The Nest

The Nest is de family office van Els Thermote en haar man Laurent Vannest. Naast investeringen in duurzame vastgoedontwikkelingen, neemt de family office ook participaties in fondsen en bedrijven die de voedings- en landbouwsector innoveren, specifiek met betrekking tot de reductie van broeikasgasemissies. Hierbij is The Nest als impact investeerder, niet enkel geïnteresseerd in financiële rendementen maar vormt duurzaamheid, met de United Nations Sustainable Development Goals als kader, een evenwaardig rendementscriterium.

BSD21

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies