DHL Express Cityhub

Industriële ontwikkeling in grootstedelijk gebied

DHL Express Cityhub
Locatie
Antwerpen

DHL Express, een 4.260 m² logistiek radarwerk met 3 logistieke ‘vingers’ voor de verdeling van en naar de bestelwagens (max. 90), ligt centraal op het terrein. In de Benelux is DHL met dit logistieke drie ‘vinger’ gebouw aan haar proefstuk toe.

Een vinger is een lange rechthoek, met een breedte van 4m, die tegen de loods wordt aangebouwd. Aan zo’n vinger kunnen 30 bestelwagens (15 langs iedere zijde) worden geparkeerd.

De duurzaamheidsambities van het gebouw borgen, is gebeurd aan de hand van de BREEAM standards. De ambities werden zowel in concept-, bouw- als gebruiksfase meegenomen, met als resultaat een BREEAM Excellent score. Het gebouw is met het oog op toekomstige functiewijzigingen met extra vrije hoogte opgetrokken. Tijdens de bouwfase werd de prefab constructie via het water aangevoerd om zo extra wegtransport tijdens de bouw uit te sluiten.

Het volledige dakoppervlak werd met fotovoltaïsche panelen bekleed. Het elektrisch restvermogen wordt aangewend om de elektrische voertuigen te laden.

Interesse in onze andere projecten?

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies