Bopro is voortaan UNITAR SDG Pioneer!

Persbericht 22 september 2022

Gepubliceerd op
22/09/2022

Deel dit artikel

Op dinsdag 20 september ontvingen Peter Garré en Stefaan Martel, Managing Directors van Bopro, als eerste vastgoedconsultants in Vlaanderen, het UNITAR SDG Pioneer-certificaat uit handen van Peter Wollaert, Directeur CIFAL Flanders.

Het SDG Pioneer-certificaat van UNITAR, het United Nations Institute for Training and Research met hoofdzetel in Genève, is een erkenning van Bopro als duurzame pionier in zijn sector, een bedrijf die de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s van de Verenigde Naties op een strategische manier verankerd heeft in de organisatie en haar portfolio.

Aan de onafhankelijke jury kon Bopro een opmerkelijk verduurzamingsparcours voorleggen. Duurzaamheid maakt reeds 14 jaar integraal deel uit van de DNA van de onderneming. Dat vertaalt zich in hoe het bedrijf zich als organisatie gedraagt maar evenzeer in de diensten die het aanbiedt aan haar klanten en de ontwikkelingen waar ze zelf borg voor staat.

“Wij konden aan CIFAL Flanders een lange trackrecord voorleggen als het op duurzaamheid en implementatie van duurzame principes gaat. Onze eerste stappen hebben we gezet in 2008 nog lang voor de SDG’s werden gedefinieerd. Wij voelden een ongelooflijke nood om het roer om te slaan. We konden de natuur niet langer ongestraft ‘gebruiken’. Tenslotte zijn wij tijdelijke bewoner/gebruikers van deze aarde, het is onze plicht om goed om te gaan met wat we in bruikleen krijgen, zodat we het bij voorkeur zelfs beter kunnen doorgeven aan de volgende generaties.” – Peter Garré Managing Director van Bopro.

In 2010 publiceerde Bopro haar eerste CSR rapport en werd de ambitie uitgesproken om tegen 2020 een CO2 neutraal bedrijf te worden.


Met hun diensten en eigen ontwikkelingen voegen zij als organisatie zowel op economisch, maatschappelijk, ecologisch en technisch vlak waarde toe. Om hun focus scherp te stellen en te houden, hanteren zij de materialiteitsmatrix. De thema’s zoals vandaag gedefinieerd, kregen hun oorsprong bij de SDG’s en de EU green deals.

Het bestuur, management team en de medewerkers van Bopro kennen niet alleen de SDG’s, ze gebruiken deze 17 werelddoelen ook in de dagelijkse praktijk als inspiratie- en referentiekader voor het toekomstbestendig maken van hun vastgoedprojecten.

Bopro neemt daarenboven een actieve voortrekkersrol op in het duurzaamheidslandschap, zowel in hun sector als breed maatschappelijk en zowel lokaal als internationaal. Hun visie op en concrete voorbeelden bij elk van de 6 werkvelden rond verduurzaming -leren, organiseren, formuleren, implementeren, evalueren en rapporteren- overtuigde de externe jury en UNITAR om ze het SDG Pioneer-certificaat toe te kennen. Intussen beslisten ze ook om het tweede ambitieniveau, dat van SDG Champion, op te starten. Dat bewijst hun ambitie om hun duurzaamheidsimpact ook de komende jaren nog verder te versterken.” - Peter Wollaert, Director CIFAL Flanders.

Begin 2019 evalueerde Bopro de 17 SDG’s inclusief de 169 subdoelstellingen.


Deze interne oefening resulteerde in 80 subdoelstellingen. Subthema’s waarover Bopro oordeelt dat zij op deze topics als organisatie een impact kunnen hebben. Deze 80 werden verder verfijnd tot 37. Dit zijn de doelstellingen waarop Bopro focust of waarop Bopro op zijn minst een positieve impact willen hebben. De doelstellingen werden gegroepeerd onder 6 thema’s. Deze vormen de rode draad doorheen het doen en laten en vormen meteen de leidraad doorheen hun CSR rapport: Optimaliseren, Opwaarderen, Groeien, Verduurzamen, Herschalen en Herdenken.

“Wij laten geen enkele SDG links liggen. Meer nog, per SDG weerhouden we minstens 1 subdoelstelling. Dit betekent dat we elke SDG meenemen in onze dagdagelijkse dienstverlening naar onze klanten toe en in onze eigen projecten. Wij rapporteren over het behalen van deze doelstellingen volgens de GRIstandard. Zo zijn we transparant en houden we voor onszelf vinger aan de pols.”- Stefaan Martel Managing Director Bopro.

Sinds 2010, toen Bopro BREEAM assessments volop in de markt plaatste stijgt het aantal gecertifieerde projecten en gebouwen in haar klantenportefeuille gestaag van 30% in 2016 naar 70% in 2021.


Deze tendens ligt in lijn met de maatschappelijke bewustwording omtrent de klimaatrisico’s en de voornemens van de Europese instituties om meer ambitieuze doelstellingen te formuleren inzake CO2 emissies. Bopro stelt zich tot doel om tegen 2026 95% van haar projecten te certifiëren volgens een duurzaamheidslabel of -methodiek (Breeam, DGNB, Well, GRO ,CSRD, EU taxonomy)

“Dit aandeel willen wij de komende jaren nog verder laten groeien. Wij zullen de komende tijd dan ook voluit in onze communicatie inzetten op het verspreiden van onze kennis omtrent duurzaamheid. Onze overtuiging om met dit SDG kader aan het werk te gaan zullen we masaal delen. Wij reiken de hand naar CIFAL Flanders om dit ‘spread the SDGword’ samen vorm te geven.” – Peter Garré Managing Director van Bopro.

Bopro, forward thinking to secure the future

Bopro is een gevestigde waarde, gespecialiseerd in Mangement Consultancy en duurzame onwikkelingen van gebouwen, vastgoedportefeuilles en gebieden zowel in België als in het buitenland.

Bopro, advisers in forward thinking Vandaag bouwen ze de plekken waar toekomstige generaties zullen wonen, werken en leven. Wil je jouw positieve impact op mens en maatschappij verruimen, doe dan beroep op de kennis en ervaring van de forward thinking project managers en consultants van Bopro. Hun “whole-of-life” vastgoedbenadering omvat alle aspecten, van de investeringsbeslissing en de daaropvolgende ontwikkeling tot de effectieve exploitatie, zowel op de private als op de publieke markt.

Bopro, forward thinking developers Positieve impact genereren door zelf te ontwikkelen en te investeren. Walk the talk en talk the walk. Met de eigen ontwikkelingen gaat Bopro verder dan het reduceren van de emissies tot nul. Ze streven naar ontwikkelen met positieve impact op de omgeving, de maatschapij en de economie. Dit doen ze door de huidige systemen te verlaten en de grondvesten in vraag te stellen.

Journalisten kunnen terecht bij
Katrien De Coster
Communicatie- en Persverantwoordelijke Bopro
M: 0032 475 68 35 48

CIFAL Flanders

CIFAL Flanders is een met UNITAR verbonden expertisecentrum over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die opleidingen en begeleiding aanbiedt en mee projecten helpt realiseren.

CIFAL Flanders maakt deel uit van het CIFAL Global Network met wereldwijd 25 centra.

Meer informatie: www.cifal-flanders.orgwww.unitar.org

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste publicaties? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies