SDG pionier Bopro timmert al 40 jaar aan duurzame vastgoedprojecten

Artikel van VOKA

Published on
05/07/2024

Share this article

Oost-Vlaamse bedrijven zitten in een internationale waardeketen maar zijn zich daar niet altijd van bewust. Zij die zich inschrijven in een internationale uitdaging zoals klimaatneutraliteit, hebben mooie groeiperspectieven. Verduurzamen van vastgoed past helemaal in dat plaatje en daarin toont Bopro zich al vier decennia een sterke partner.

Tekst Jan Van Gyseghem - foto Nathalie Dolmans

Bopro, opgericht in 1984, is het levenswerk en de dagelijkse passie van een team rond Peter Garré (60). Gestart bij een degelijke aannemer, merkte Peter al snel dat veel vastgoedprojecten er moeilijk in slagen om de gestelde doelstellingen waar te maken, ondanks goede intenties van initiatiefnemer, ontwerper en aannemer.

Duurzame agenda niet meer ter discussie

Bopro pionierde sinds 1990 in projectmanagement met de klemtoon op efficiëntie- en kwaliteitsverbetering. Vanaf de jaren 2000 integreert Bopro het duurzaamheid- en transitie-denken in het eigen DNA, niet voor de vorm maar als volwaardige business case. Omdat veel bouwprojecten slechts aarzelend voor duurzaamheid gingen, stapte Bopro ook zelf in projectontwikkeling. Dat verloopt veelal via partnerships.

Bopro is geen ontwerper, noch aannemer. Het team van 100 medewerkers en freelancers is zowel in België actief-waarbij het duurzaamheid integreert in haar projectmanagement voor derden en eigen projectontwikkelingen,- als in andere Europese landen, met certificatie en verduurzaming van de bebouwde omgeving.
Bopro opereert vanuit een gerenoveerd historisch pand aan de Houtlei, pal in het Gentse stadscentrum. Het gebouw was 15 jaar geleden al CO2-neutraal (BREEAM* Excellence label).

De bouw en het gebruik van vastgoed zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de CO2-uitstoot. Werken aan duurzaamheid is een doelstelling die niet meer in vraag kan worden gesteld en onderbouwt een gezonde rentabiliteit vooral op de lange termijn. Slimme vastgoedprojecten, in combinatie met aandacht voor mobiliteit in een stedelijke omgeving kunnen veel van onze duurzaamheidsproblemen oplossen. Verduurzaming van gebouwen gebeurt best in een buurtgerichte aanpak.

Van strategie naar implementatie

Bopro werkt in een b2b-omgeving aan de verduurzaming van bedrijven met vastgoed op de balans, zowel vastgoedspecialisten als andere ondernemingen. Vooral in logistieke projecten en kantoorontwikkeling is het duurzaamheidsbewustzijn groot. De residentiële sector en de zorgsector hebben nog een weg te gaan.

Kiezen voor een duurzaamheidsstrategie is een goed begin maar pas dan begint het echte werk: processen aanpassen, kpi’s stellen en meten, verbeterplannen opstellen… Als begeleider van duurzame vastgoedprojecten ziet Bopro haarscherp de impact van de doelstellingen en de haalbaarheid van de kpi’s.

Bopro bewaakt klassieke barrières waar bedrijven in vastgoedprojecten tegen aanlopen zoals de kwaliteit, het budget en de realisatietijd . Een budgetoverschrijding kan het gevolg zijn van stijgende kosten bij de uitvoerders maar evenzeer omwille van het onvoldoende scherp definiëren van de scope van het project waardoor de opdrachtgever tijdens het traject zelf wijzigingen moet aanbrengen. Net daarin ligt onze grootste toegevoegde waarde.

Kenmerkend voor de aanpak van Bopro is de benadering op basis van de total cost of ownership. Die neemt de volledige levenscyclus van het project in rekening, waarbij deze kost niet hoger mag zijn dan deze bij een klassieke projectbenadering.
Onze methodologie steunt op het gebruik van tools, gebaseerd op internationale standaarden en rekening houdend met de meest recente regelgeving (oa EU taxonomy). Bopro bracht de standaard BREEAM binnen de Belgische markt en is ook marktleider voor assessments op dat vlak. Minder evident dan het lijkt want in ons land hanteren de verschillende overheden – naargelang de regio – elk een andere methode om te meten hoe duurzaam iemand bouwt.

Roadmap naar de toekomst

Met een jaarlijkse renovatieratio van 1,5 tot 2% verloopt de verduurzaming van het vastgoed in onze steden erg traag. Een integrale vernieuwing tegen 2050 wordt op dat tempo onmogelijk. Er is nood aan meer resources, materialen en budgetten maar vooral aan een ingrijpende deregulering. Daag bedrijven uit op hogere ambities binnen een positieve business case in plaats van in te zetten op regelneverij.
Een verdere digitalisering van de sector en meer standaardisering zullen een meer efficiënte en goedkope grootschalige renovatie faciliteren. Bedrijven zullen ook veel meer (moeten) samenwerken, onder meer rond ruimtegebruik. Daarom wordt Bopro ook gevraagd om mee te denken over de bedrijventerreinen van morgen, patronen die we reeds toepassen op de ontwikkeling van Blue Gate Anterp.

Omdat bedrijven vanaf 2026 verplicht dienen te rapporteren over doelstellingen en realisaties inzake CO2, energie, water… kijken banken nu al veel kritischer naar kredietdossiers. We helpen bedrijven om te beantwoorden aan deze nieuwe realiteit.
Bopro is klaar om mee leiding te geven in het hele transitiegebeuren en heeft de ambitie om, onder het eigen merk, projecten te realiseren in heel Europa. Wij zijn nu al actief in alle Europese landen met een vestiging in Parijs en we onderzoeken de mogelijkheden om ook in andere landen eigen vestigingen te openen.

Voka viert jarige bedrijven

Lees het volledige artikel van Susanova via deze link.

Want to stay up to date of our latest publications? You can register for our newsletter.

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Useful links

Become Forward Thinker

Want to become a cornerstone of our organisation?

Apply here

Let's keep in touch!

Our offices are located in Ghent, Brussels and Paris.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies