Campus Comenius

Bouw- en onderhoudsproject Campus Koekelberg

Campus Comenius
Locatie
Brussel

Het dossier betreft de bouw en het onderhoud van een scholencampus in Koekelberg. Het project om-vat een kinderdagverblijf, een lagere school, een secundaire school, een sporthal sportzaal, bibliotheek en gemeenschapscentrum.

Bopro begeleidt en assisteert de bouwheer tijdens de studie- en uitvoeringsperiode. Bij de opmaak van het aanbestedingsdossier heeft Bopro de dossiers van de studiebureaus gescreend en gecontroleerd en stond in voor de opmaak van het aanbestedingsdossier voor het onderhoudsgedeelte.

Het nazicht van de offertes en de opmaak van het gunningsverslag maakten eveneens deel uit van het takenpakket.

Tijdens de uitvoerings- en garantieperiode zal Bopro de klant begeleiden en bijstaan in alles wat met het onderhoudsluik te maken heeft.

Interesse in onze andere projecten?

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies