Buildwise

Kantoorgebouw in grootstedelijk gebied

Buildwise
Locatie
Zaventem

Buildwise, voordien het Belgische Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, heeft besloten een bestaand gebouw in Zaventem te betrekken als nieuw hoofdkantoor na grondige renovatie. Hoewel het huidige gebouw dateert uit 1999, vertoont het een aantal belangrijke bouwtechnische gebreken. Een ingrijpende verbouwing van de bouwschil en de technische installaties is nodig, opdat het pand kan voldoen aan huidige eisen met betrekking tot energieprestatie, ventilatie, akoestiek en daglichttoetreding.

Er werd een sterke nadruk gelegd op circulariteit bij productieprocessen en omgang met materialen en bouwsystemen. Dat resulteert o.a. in een zeer uitgebreid hergebruik van aanwezige elementen. Voor nieuwe onderdelen gaat de keuze uit naar Cradle to Cradle-producten.

Binnen het interdisciplinaire team is Bopro aangesteld als projectmanager. Binnen dit project wordt gewerkt met BIM, gestandaardiseerde protocollen en communicatieplatformen voor data-uitwisseling binnen een speciaal ontwikkelde common data environment (CDE).

Interesse in onze andere projecten?

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies