BlueChem

R&D-gebouw in grootstedelijk gebied

BlueChem
Locatie
Antwerpen

BlueChem is een unieke samenwerking tussen overheid, industrie en kennisinstellingen met de gezamenlijke ambitie om de toekomst van de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen te garanderen en versterken.

BlueChem opende in 2020 de deuren op het klimaatneutrale bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, recht in het hart van een van de grootste chemieclusters in de wereld.

Voor deze opdracht werd een aanbesteding volgens wetgeving overheidsopdrachten uitgeschreven, hierbinnen treedt Bopro op als project manager, dit vanaf de opmaak van het programma van eisen tot aan de oplevering. Bopro staat eveneens in voor de opmaak van het financieel plan, de haalbaarheidsstudie, en structureert dit vastgoedproject en de bijhorende huurovereenkomst.

Tijdens deze opdracht stemt Bopro af met de eindgebruiker. Samen met experts en uitvoerders streven we ernaar om binnen het vooropgestelde budget tot een optimaal gebouw te komen.

Sinds oktober 2019 is Bopro ook BREEAM New Construction Assessor. Voor alle gebouwen op Blue Gate Antwerp wordt deze standaard gebruikt teneinde de doelstellingen in functie van flexibiliteit, modulariteit en energie­normering… te kunnen realiseren.

Blue App en Blue Chem 1 1
Blue Chem 2

Wat je nog wilt weten...

Doelstelling BlueChem

Beloftevolle start-ups en ambitieuze groeibedrijven uit binnen- en buitenland helpen om duurzame innovaties voor de chemie van de toekomst te laten doorgroeien tot op industriële schaal. Dat is de doelstelling van BlueChem, de eerste incubator in België die zich specifiek toespitst op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie, zoals de valorisatie van afval- en nevenstromen, procesoptimalisatie en de ontwikkeling van hernieuwbare chemicaliën en duurzame producten.

Setup

De incubator biedt een mix van volledig uitgeruste en vrij in te richten labo’s, individuele kantoren en flexplekken waar zowel starters, kmo’s, grote ondernemingen, onderzoekscentra en kennisinstellingen terecht kunnen. Ook CATALISTI, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, zal een actieve rol opnemen in BlueChem om kansrijke innovatieprojecten te detecteren, op te starten en te begeleiden.

Cijfers

BlueChem is een project van circa 11 miljoen euro en kan rekenen op de steun van de Europese en Vlaamse overheid. Europa investeert via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ruim 3,4 miljoen euro. Vlaanderen past via het Hermesfonds 868.397 euro bij. De stad Antwerpen investeert 4 miljoen euro.

Interesse in onze andere projecten?

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies