De hele waardeketen in het vizier: het SDG-traject van Bopro

Dit artikel werd geschreven door Susanova

Gepubliceerd op
18/10/2022

Deel dit artikel

Bopro mag zich officieel SDG Pioneer noemen en zit al volop in het proces om SDG Champion te worden. Het ging een partnerschap aan met CIFAL Flanders. Niet alleen om de eigen verduurzaming te versterken, maar ook om de duurzaamheidsinspanningen te faciliteren van ondernemingen die zich op Blue Gate Antwerp vestigen.

Op de vastgoedconferentie Realty in Brussel heeft Peter Garré, managing director van Bopro, het SDG Pioneer-certificaat ontvangen uit handen van Peter Wollaert, managing director van CIFAL Flanders. Dat is het met de Verenigde Naties verbonden SDG-opleidingscentrum voor de Benelux. Het is een bekroning voor meer dan vijftien jaar doorgedreven engagement voor duurzaam ondernemen.

Peter Garré: “We hebben ons eerste duurzaamheidsrapport gepubliceerd in 2008. Toen spraken we nog over de millenniumdoelstellingen, de voorlopers van de Sustainable Development Goals. Het was dan al duidelijk dat de bomen niet tot in de hemel zouden blijven groeien. Dus zijn we de afgelopen vijftien jaar aan duurzaamheid blijven werken.”

Waarom besloten jullie nu om voor een UNITAR-certificaat te gaan?


Garré: “Je bewust worden van je impact is belangrijk voor een onderneming, maar als dat louter intern blijft, heeft het soms maar een beperkte waarde. Als dienstenbedrijf hebben we een relatief kleine voetafdruk. Kijken we alleen naar onze scope 1- en scope 2-emissies bijvoorbeeld (directe en indirecte emissies, afgezien van de indirecte emissies die ontstaan bij leveranciers en bij de eindgebruiker, red.), dan zijn we vandaag al nagenoeg koolstofneutraal. Je zou dan kunnen zeggen dat je gedaan hebt wat moet, maar zo werkt het niet. We moeten ook de impact van de projecten die we realiseren in rekening brengen. Daar is nog veel werk te doen en dat kunnen we niet alleen. We moeten de andere organisaties in onze waardeketen meenemen, zowel in het bouwproces als bij het gebruik van die gebouwen.”

“Om daar meer controle over te krijgen, hebben we besloten om onder meer de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp in eigen handen te houden. Het heeft geen zin om een duurzame site te realiseren voor bedrijven die niet aansluiten op die ambitie. Door betrokken te blijven, hebben we niet alleen inspraak over wie zich bij ons vestigt, maar kunnen we die organisaties ook begeleiden en hun duurzame inspanningen faciliteren. De SDG’s zijn heel zinvol om van bij de start de ambities duidelijk te maken en daarna op te volgen. Het is een wereldwijd erkend kader dat de taal spreekt van de bedrijven in onze waardeketen. CIFAL Flanders heeft echt knap werk geleverd en belangrijke stappen gezet om dat kader te verspreiden onder onze doelgroep.”

“De SDG’s zijn heel zinvol om van bij de start je ambities duidelijk te maken en daarna op te volgen.”

Peter Garré - Bopro

Jullie zijn een partnerschap aangegaan met CIFAL Flanders. Wat houdt dat precies in?


Garré: “CIFAL begeleidt en evalueert onze eigen activiteiten, in het kader van het SDG Pioneer- en nu het SDG Champion-certificaat. Daarnaast zullen we samen de activiteiten van Blue Gate Antwerp als terrein en van de organisaties die zich er vestigen evalueren. Om op lange termijn waarde met een positieve impact te creëren, is het voor ons als vastgoedontwikkelaar, samen met de partners binnen Blue Gate Antwerp, belangrijk dat de evaluatie en de begeleiding van de ondernemingen op Blue Gate Antwerp op een objectieve en vertrouwenwekkende manier gebeuren en gekaderd worden in het internationale framework van de SDG’s. We willen dit concept vervolgens verder uitrollen in toekomstige ontwikkelingen.”

Peter Wollaert: “Blue Gate Antwerp is een heel boeiend verhaal. Het heeft om te beginnen een uitdagend vertrekpunt: de transformatie van een brownfield tot een bedrijventerrein voor ondernemingen die sterk inzetten op duurzaamheid. Daar komt bij dat Bopro van bij de start veel aandacht heeft voor het klimaatvraagstuk, circulariteit en biodiversiteit vanuit een multistakeholder-perspectief. Het duurzaamheidsverslag maakt die samenwerking tussen zeer diverse partners concreet. In dat verslag formuleren ze duidelijke ambities en ze laten hun stakeholders daarover hun zegje doen. Ik werk al vele jaren met ondernemingen rond de SDG’s en dat heb ik nog niet vaak gezien.”

“Bopro heeft van bij de start van Blue Gate Antwerp veel aandacht voor het klimaatvraagstuk, circulariteit en biodiversiteit vanuit een multistakeholder-perspectief.”

Peter Wollaert - CIFAL Flanders

Wat is in jullie ogen de kracht van duurzaamheidsverslagen en SDG-certificaten?


Wollaert: “Een belangrijk aspect is dat zulke rapporten en certificaten de zaken meer concreet maken. Zeker met de nieuwe Europese richtlijn rond rapportering, de CSRD, zetten we een grote stap in de richting van een uniform schema waarin duurzaamheid mee opgenomen is. Het komt erop aan om waarde toe te kennen aan zaken als water en biodiversiteit. Zo krijg je ook meer mensen mee. Kijk maar naar de handel in emissies: als je daar een prijs op plakt, is plots een groter deel van het publiek geïnteresseerd. Doorgaans zie je de kostprijs van duurzaamheid pas als het fout loopt. Als er ergens een waterbom valt waar onvoldoende buffergebieden zijn, wat is dan de schade? Bopro heeft daarover nagedacht bij de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp.”

Garré: “Voor ons was het SDG Pioneer-traject heel leerrijk, zeker met de jurering door vijf externe experts. Zij wezen ons erop dat we meer moeten communiceren: over waar we staan en in welke richting we willen evolueren. Dat leunt goed aan bij wat we geleerd hebben van ons eerste duurzaamheidsrapport, namelijk het belang van transparantie over je werkpunten. We moeten durven falen en daarover durven communiceren. Zo creëer je ruimte om ambitieuzere doelstellingen op te stellen.”

“Het traject biedt ook een kader voor complexe en iteratieve processen. In onze sector bijvoorbeeld is digitalisering cruciaal om te slagen in de duurzame transitie. Dat vraagt stevige inspanningen van de ontwerpers, terwijl de winsten en positieve effecten worden geoogst door andere partijen, later in de waardeketen. Dus waarom zou je de inspanning doen als je zelf alleen de kosten draagt? Dat engagement moet je samen opnemen. En daarvoor is een gezamenlijk kader als de SDG’s een goed handvat. Uiteindelijk leiden die inspanningen tot standaardisatie en komen er andere terugverdieneffecten naar boven. Zo leer je al doende.”

Tekst: © Koenraad Coel

Foto's: © Franky Verdickt

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste publicaties? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel en Parijs.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies