Junior ESG-Consultant

BEE... Forward thinker and apply now!

Join Team BOPRO: Seize the Moment, Shape Tomorrow – Together Towards a Climate-Neutral World by 2050! That's what we do every day by creating future-proof real estate.

Our Junior ESG-Consultant

 • Assisteren bij de ontwikkeling van een ESG-strategie voor een organisatie, gebouw of ontwikkeling
 • Ondersteunen van een risico- en kansenanalyse
 • Assisteren bij de ontwikkeling van beheersmaatregelen, actieplan en strategie
 • Meewerken aan de bepaling van indicatoren en doelstellingen op korte, middellange en lange termijn
 • Workshops organiseren om bovenstaande elementen interactief met de klant uit te werken
 • Assisteren bij de ontwikkeling van instrumenten om de uitvoering van de strategie te vergemakkelijken
 • Toezicht houden op de voortgang van de uitvoering van de ESG-strategie
 • Informatie verzamelen en rapporteren over de verwezenlijkingen en doelstellingen volgens GRI, CSRD of andere normen
 • Advies verstrekken over de verduurzaming van gebouwen in België en andere EU-landen
 • Deze taak kan de volgende subtaken omvatten:
 • Evaluatie van de prestaties van gebouwen en het beheer ervan volgens erkende normen
 • Een lijst opstellen van maatregelen om de prestaties te verbeteren, advies verstrekken en deze verbeteringen bestuderen, zoals onderzoek naar flexibiliteit, aanpassingsvermogen, natuurlijke risico's, sociale risico's, materialen, bouwkwaliteit ...
 • De ontwikkeling van instrumenten ter bevordering van de duurzaamheid van gebouwen ondersteunen, zoals een aankoopbeleid of een onderhoudsstrategie
 • Verzamelen en controleren van alle informatie om een eindverslag over de prestaties op te stellen
 • Begeleiding van de klant tijdens het certificeringsproces. Communicatie met de organisatie die verantwoordelijk is voor de certificering
 • Assisteren bij de ontwikkeling van een CO2-stappenplan met als doel de broeikasgassen uiterlijk in 2050 tot "netto nul" te reduceren. Deze opdracht omvat de volgende taken:
 • Deelnemen aan de studie van de kenmerken van gebouwen om hun energieprestaties en koolstofemissies in kaart te brengen
 • Deelnemen aan de ontwikkeling van aanpassingswerken en actieplannen om het energieverbruik en de koolstofuitstoot te verminderen
 • De ontwikkeling van een decarbonisatiepad overeenkomstig SBTi (of Europese doelstellingen) ondersteunen
 • ...

Wat bieden wij jou?

 • Werken in een ambitieuze en innovatie gedreven organisatie
 • Een duurzaam verschil maken in vastgoed- en gebiedsontwikkelingssector
 • Bij Bopro, “we walk the talk”. Zo hebben we enkel volledig elektrische bedrijfswagens, zijn er vouwfietsen voor alle medewerkers, en wordt woon-werkverkeer met het openbaar vervoer volledig terugbetaald. Ook onze kantoren zijn centraal gelegen (centrum Gent) en uiterst ecologisch
 • Je komt terecht in een gedreven team, dat elkaar bijna dagelijks ziet. Connecteren door samen te lunchen, of deel te nemen aan events is hier een belangrijk onderdeel van
 • Bij Bopro dragen we “fairness” hoog in het vaandel, want ook dat is duurzaamheid. Het verloningspakket is dan ook marktconform én intern fair waarbij we zowel rekening houden met jouw competenties en ervaring, als je groeipotentieel. We begeleiden jou in je groeitraject, via dagdagelijkse coaching en externe opleidingen
 • Als groeibedrijf investeren we continu in de ontwikkeling van onze medewerkers, wat deel uitmaakt van ons succesverhaal. Dit doen we via opleidingen, praktijkgroepen, team events, onze academy en ons intern platform, en een optimale inzet van persoonlijke interesses en vaardigheden

Wat verwachten we van jou?

 • 1 tot 2 jaar ervaring en kan denken op Masterniveau
 • Je spreekt en schrijft vloeiend in het Nederlands en Engels. Kennis van FR is een troef.
 • Je bent kritisch van geest en hebt een sterk analytisch denkvermogen
 • Je bent bereidt om te werken in ons warm kantoor in Sint-Stevens Woluwe
 • Je kan perfect zelfstandig werken maar hecht ook veel belang aan teamwork

Pouvons-nous bientôt vous accueillir dans notre équipe #STRONGERTOGETHER ?

Envoyez-nous votre CV à jobs@bopro.eu ou remplissez le formulaire ci-dessous.

Vous voulez en savoir plus ?

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Liens utiles

Devenir Forward Thinker

Vous souhaitez devenir une clé de voûte de notre organisation ?

Apply here

Restons en contact !

Nos bureaux sont situés à Gand, Bruxelles et Paris.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies