The Antwerp Climate Counsel

Peter Garré appointed as member of the Antwerp Climate Council

Published on
21/10/2021

Share this article

At the beginning of this week, the council of the city of Antwerp approved the composition of the Antwerp Climate Council. Peter Garré was also appointed as one of the 17 members of this Climate Council.

Read the press release below (Dutch).

Antwerpen lanceert splinternieuwe Klimaatraad


17 vrouwen en mannen maken sinds 18 oktober deel uit van een nieuwe, Antwerpse Klimaatraad. Die adviseert de volgende jaren het stadsbestuur over het stedelijke klimaatbeleid. De Klimaatraad telt erg uiteenlopende profielen uit de academische wereld, de bedrijfswereld, het middenveld en Antwerpse bewonersgroepen. Klimaatregisseur Manon Janssen zit de raad voor.

Tegen 2030 wil de stad de uitstoot van CO2 op haar grondgebied minstens halveren en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Tegelijk wil Antwerpen zich aanpassen aan de klimaatverandering. Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws wil dat de stad met haar Klimaatplan 2030 een voortrekkersrol speelt. “De tweede grootste Europese haven ligt in onze achtertuin en de stad is het knooppunt van een internationaal wegennetwerk. De uitdagingen zijn dus groot, maar we weten dat het kan. Ons plan is ambitieus maar helemaal doorgerekend. We hebben ons huiswerk goed gemaakt en zijn ondertussen volop aan de slag.”

Uitdagen en aanjagen


Onder het voorzitterschap van klimaatregisseur Manon Janssen helpt de Klimaatraad deze ambities vormgeven en behalen. Naast de klimaatregisseur en 3 vertegenwoordigers uit de stedelijke administratie, versterken 17 vrouwen en mannen uit verschillende disciplines de raad. De leden komen uit het bedrijfsleven, de kennis- en innovatiewereld, het middenveld en burgerverenigingen. Samen hebben ze veel ervaring en expertise in verschillende domeinen van het Antwerpse Klimaatplan 2030: wonen, mobiliteit, economie, energie, water, groen, circulariteit, inclusie, innovatie.

Tom Meeuws is erg enthousiast: ”De Klimaatraad is bijzonder divers en telt heel wat sterke persoonlijkheden die bewezen hebben grote veranderingen te kunnen managen. Hij heeft alles in huis om ons klimaatbeleid te blijven uitdagen en aanjagen. Hun input en expertise bepaalt mee het succes van het Antwerpse Klimaatplan. Ik verwacht een bijzonder boeiende uitwisseling van ideeën en ervaringen onder de vakkundige begeleiding van onze klimaatregisseur. ”

Ook klimaatregisseur Manon Janssen is verheugd om met de Klimaatraad aan de slag te gaan: “De verschillende leden hebben allen hun sporen verdiend, maar zetelen volledig onafhankelijk, niet namens hun instelling of organisatie. De Klimaatraad kan en moet een belangrijke rol spelen in het activeren van alle betrokkenen, maar ook in het denken buiten de traditionele kaders. Want om de ambitieuze doelstellingen te behalen, moeten we anders gaan denken en samenwerken. Ik heb vertrouwen in deze sterke groep en kijk uit naar de samenwerking.”

Adviseren en stimuleren


De Klimaatraad adviseert het stadsbestuur over het klimaat en stimuleert het publieke debat. De leden denken samen na over hoe we allemaal van Antwerpen een klimaatneutrale en -robuuste stad kunnen maken.

Tom Meeuws: “Het engagement voor de Klimaatraad is geenszins vrijblijvend. De leden brengen hun visie, adviezen en inzichten naar buiten en bepalen mee het succes van het Klimaatplan 2030.”

Oproep en criteria


Heel wat mensen stelden zich de voorbije maanden kandidaat voor de Klimaatraad. Via een open oproep en aankondigingen in de stedelijke communicatiekanalen, kon iedereen met een flinke dosis passie, kennis en ervaring met klimaatthema’s zich kandidaat stellen. Uit 61 inzendingen selecteerde een onafhankelijke jury 17 kandidaten. De gemeenteraad keurde deze samenstelling goed op 18 oktober.

17 leden met impact, expertise en netwerk


Opvallend zijn de hoge profielen en de diversiteit aan invalshoeken die in de Klimaatraad vertegenwoordigd zijn.

De Klimaatraad wil inzetten op draagvlak en burgerbetrokkenheid. Daarom verrijken Manu Claeys (Straten-Generaal), Peter Vermeulen (Ringland), Iris Vande Walle (Commons Lab) en Koen Van Keer (Natuurpunt) de raad vanuit hun ervaring met maatschappelijk debat én kennis van duurzaamheid, stadsontwikkeling, natuur en biodiversiteit.

Daarnaast werd gekozen voor academici met veel ervaring in de thema’s klimaatverandering en omgevingskwaliteit, zoals Silvia Lenaerts (UA) en Filip Meysman (UA en TU Delft). Zij staan met één been in de wereld van innovatie en onderzoek, en met het andere been tussen jongvolwassenen in het onderwijs.

Het Antwerpse Klimaatplan 2030 trekt resoluut de kaart van niet-fossiele energie en duurzame mobiliteit. Met de haven als knooppunt van verkeers-, energie-, materialen-, en datastromen heeft Antwerpen een belangrijke troef. Om het netwerk van actoren in te schakelen die mee slimme energieoplossingen realiseren, nam de Klimaatraad Jacques Vandermeiren (Havenbedrijf), Jan Jaeken (Flux50 en SamenKlimaatactief), Dirk Van Evercooren (Organisatie Duurzame Energie), Frank Vanbrabant (Fluvius) en Ann Schoubs (De Lijn) aan boord.

Peter Garré (Bopro/ Blue Gate Antwerp), Kathleen Markey (Efika) en Tom Van Campenhout (03beheer) versterken de Klimaatraad vanuit hun ervaring met duurzame vastgoedontwikkeling en gebouwbeheer. Hun inzicht en het netwerk van stakeholders dat ze meebrengen, is immers nodig om innovaties in vastgoed en de renovatie- en isolatiegraad van gebouwen drastisch te verhogen, zodat het energieverbruik stevig beperkt wordt.

Een klimaatbestendige stad integreert, beheerst en recupereert water zodat overstromingen enerzijds en hitte en droogte anderzijds in Antwerpen geen kansen krijgen. De expertise van leden als Franky Cosaert (Water-Link) en Jan Goossens (Aquafin) helpen om de acties uit het Klimaatplan rond wateropvang, -hergebruik en -infiltratie uit te dragen en uit te voeren.

Tot slot versterkt Evy Puelinckx (HetVindingrijk, lector UA) de Klimaatraad vanuit haar invalshoek en netwerk rond circulariteit.

Meer info

Kijk op www.antwerpenvoorklimaat.be voor meer info over het Klimaatplan 2030 en de Klimaatraad. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Want to stay up to date of our latest publications? You can register for our newsletter.

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

SDG Pioneer

Expertises

Useful links

Become Forward Thinker

Want to become a cornerstone of our organisation?

Apply here

Let's keep in touch!

Our offices are located in Ghent, Brussels and Paris.

©2024 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies