Procesmanagement

Om het duidelijk en efficiënt te maken

Onze experts adviseren en begeleiden zowel publieke en private stakeholders als combinaties en samenwerkingsverbanden (PPS, DB(FM), ...) bij het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling en innovatieve vastgoedprojecten. Deze worden immers vaak gerealiseerd binnen complexe samenwerkingsstructuren met vele betrokken spelers en uiteenlopende belangen.

Een goede vastgoedontwikkeling begint bij de strategische visievorming, de haalbaarheidsstudie en het bepalen van de outputspecificaties.

Zidis Bopro Still 002

Om succes te verzekeren organiseren wij de competitie en benoemingsprocedures van de ontwerp- en bouwbedrijven. Wij structureren, organiseren en superviseren de deelprocessen: kwaliteit, duurzaamheid, budget, timing, carbon, .... tijdens ontwerp, realisatie en exploitatie.

We begeleiden de klant tijdens het hele proces.

Zidis Bopro Still 008

BID Management

Bij een BID-managementopdracht begeleiden wij inschrijvers in een al dan niet openbare aanbestedingsprocedure bij het opstellen van hun voorstel. Daarbij verifiëren wij alle technische, administratieve en financiële vereisten en identificeren wij risico's vanuit onze ervaring aan de kant van de opdrachtgever, naast de opvolging van planning, deliverables, enz. door de verschillende partners.

Haalbaarheidsstudie

De belangrijkste criteria om de haalbaarheid van een project te beoordelen zijn de vereiste kosten en de te bereiken waarde. Met deze studies willen wij op objectieve en rationele wijze de sterke en zwakke punten van een ontwikkeling, de kansen en bedreigingen die in de omgeving aanwezig zijn, de middelen die nodig zijn om het project uit te voeren en de vooruitzichten op succes blootleggen.

Onze haalbaarheidsstudies zijn er in de eerste plaats op gericht de ruimtelijke, economische en maatschappelijke mogelijkheden zo breed mogelijk in kaart te brengen en vervolgens de meest gunstige combinatie te verkrijgen. De ruimtelijke en financiële haalbaarheid van verschillende mogelijke ontwikkelingsscenario's worden na ontwerpend onderzoek op een objectieve, rationele en vergelijkbare manier in kaart gebracht.

Op basis van de geanalyseerde gegevens zullen onze vooruitdenkende experts u één of meerdere onderbouwde voorkeursscenario's aanreiken, voorzien van een financieel plan en een plan van aanpak voor de uitvoering, zodat u zich kunt concentreren op uw vastgoedstrategie en weloverwogen een beslissing kunt nemen over uw project binnen een overkoepelende masterplan-visie.

Interessant voor jouw project en wil je weten hoe we je kunnen helpen?

Ontdek onze referenties.

Onze Forward Thinkers zetten jouw vastgoeduitdagingen graag om in duurzame kansen, neem een kijkje.

Referenties

Niet wat je zoekt? Bekijk dan een van onze andere diensten!

Forward thinking to
secure your future,
both financial & societal.

Expertises

Handige links

Word Forward Thinker

Wil je een hoeksteen van onze organisatie worden?

Apply here

Laten we contact houden!

Onze kantoren zijn gevestigd in Gent, Brussel, Mechelen en Parijs.

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies