Procesmanagement

Om het duidelijk en efficiënt te maken

Onze experts adviseren en begeleiden zowel publieke en private stakeholders als combinaties en samenwerkingsverbanden (PPS, DB(FM), ...) bij het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling en innovatieve vastgoedprojecten. Deze worden immers vaak gerealiseerd binnen complexe samenwerkingsstructuren met vele betrokken spelers en uiteenlopende belangen.

Een goede vastgoedontwikkeling begint bij de strategische visievorming, de haalbaarheidsstudie en het bepalen van de outputspecificaties.

Zidis Bopro Still 002

Om succes te verzekeren organiseren wij de competitie en benoemingsprocedures van de ontwerp- en bouwbedrijven. Wij structureren, organiseren en superviseren de deelprocessen: kwaliteit, duurzaamheid, budget, timing, carbon, .... tijdens ontwerp, realisatie en exploitatie.

We begeleiden de klant tijdens het hele proces.

Zidis Bopro Still 008

BID Management

Bij een BID-managementopdracht begeleiden wij inschrijvers in een al dan niet openbare aanbestedingsprocedure bij het opstellen van hun voorstel. Daarbij verifiëren wij alle technische, administratieve en financiële vereisten en identificeren wij risico's vanuit onze ervaring aan de kant van de opdrachtgever, naast de opvolging van planning, deliverables, enz. door de verschillende partners.

Haalbaarheidsstudie

De belangrijkste criteria om de haalbaarheid van een project te beoordelen zijn de vereiste kosten en de te bereiken waarde. Met deze studies willen wij op objectieve en rationele wijze de sterke en zwakke punten van een ontwikkeling, de kansen en bedreigingen die in de omgeving aanwezig zijn, de middelen die nodig zijn om het project uit te voeren en de vooruitzichten op succes blootleggen.

Onze haalbaarheidsstudies zijn er in de eerste plaats op gericht de ruimtelijke, economische en maatschappelijke mogelijkheden zo breed mogelijk in kaart te brengen en vervolgens de meest gunstige combinatie te verkrijgen. De ruimtelijke en financiële haalbaarheid van verschillende mogelijke ontwikkelingsscenario's worden na ontwerpend onderzoek op een objectieve, rationele en vergelijkbare manier in kaart gebracht.

Op basis van de geanalyseerde gegevens zullen onze vooruitdenkende experts u één of meerdere onderbouwde voorkeursscenario's aanreiken, voorzien van een financieel plan en een plan van aanpak voor de uitvoering, zodat u zich kunt concentreren op uw vastgoedstrategie en weloverwogen een beslissing kunt nemen over uw project binnen een overkoepelende masterplan-visie.

Neem een kijkje naar onze andere diensten.

Ontdek onze projecten.

Park Lane Nextensa Nextensa

Park Lane

Nextensa

Woonwijk in grootstedelijk gebied

Ga naar project
Borgerstein Borgersteinvzw Borgerstein

Borgerstein

Borgerstein vzw

Vermarkting en herbestemming parksite Borgerstein

Ga naar project
IMG 9962

THC Gantoise

KAA Gent

Sportcomplex in grootstedelijk gebied

Ga naar project
TIVOLI Global View 12 2500x1200

Tivoli

PARBAM

Buitengewoon duurzame stadsbuurt

Ga naar project
Zicht 2

Sint-Pietersmolenwijk

Mintus

Woon- en zorgcentrum, dagverzorgingscentrum, kinderdagverblijf en buitenschoolse kinderopvang

Ga naar project
NEW YORK RESIDENCE P2017587 CIP Antwerpen Zicht E Visual High Res 20170502 V5

The New York and London Residence

CIP

Residentieel project in stadscentrum

Ga naar project
At loop 14

Networks Gent

Banimmo

Kantoorgebouw in grootstedelijk gebied

Ga naar project
2 Sporthal Boutersem SMP

9 sporthallen

Sport in Vlaanderen

Vrijetijdsbesteding in middelgroot stadsgebied

Ga naar project
Co creatie 5

Kantoren in de Gentse binnenstad

Flanders Ghent Development Group

Stakeholder traject in Gent centrum

Ga naar project
CHARLEROI DISTRICT CREATIF DC MASTERPLAN BOUWMEESTER 05x

Creatief district

Ville de Charleroi

Stadsvernieuwing van de stad Charleroi

Ga naar project
Alle projecten

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies