Positieve impact circulaire economie

Ecologische systematische aanpak

Door rekening te houden met de onderliggende principes van de circulaire economie, Cradle to Cradle, kunnen we zowel de mogelijkheden bepalen om de negatieve gevolgen van vastgoedontwikkeling, verstedelijking en bouw te beperken, als de kansen om een positieve impact te genereren.

Ilya pavlov XPT Ot A0 E 8 unsplash

Eco-sahedron

Circulaire economie betekent voor ons veel meer dan alleen materiaalcycli: het integreert niet alleen alle milieuaspecten, maar ook alle andere aspecten die onze projecten veerkrachtig, gezond, veilig, inclusief en plezierig maken. Bij Bopro noemen we dit de "positieve impact circulaire economie". Kortom, de gebouwde omgeving is niet het probleem, het is de oplossing!

Het specifieke van een circulaire economie met een positieve (of regeneratieve) impact ligt in de ecosystemische samenhang van 12 aandachtspunten of thema's: gezonde en koolstofarme materialen, wendbaarheid, water, milieu, voedselproductie, afvalvrij, hernieuwbare energie, biodiversiteit, sociaal welzijn, optimale functionaliteit, schone mobiliteit, digitalisering en circulaire modellen.

De combinatie van deze onderwerpen is gericht op het verhogen van de toegevoegde waarde volgens de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (Milieu, Sociaal, Economisch).

Dit doen we door circulaire economie routekaarten voor te stellen die in staat zijn om, vanuit een consensuele visie, stapsgewijs de door onze klanten gestelde doelen te bereiken. Dit alles in antwoord op de regelgeving voor klimaatneutraliteit 2050, die door Europa is geratificeerd.

Ecosahedron 01

Van lineair...

Om de milieu-impact van een ontwikkeling te minimaliseren en een koolstofneutrale voetafdruk te bereiken, moeten we de levenscyclus van producten sluiten, een evenwicht vinden in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een holistische kijk op 'grondstoffen' aannemen, waarbij we niet alleen materialen maar ook energie en CO2-emissies op een geïntegreerde manier bekijken.

In plaats van het momenteel dominante lineaire take-make-waste industriële groeimodel is een circulair groeimodel nodig. Economische activiteit wordt ontkoppeld van het verbruik van eindige hulpbronnen en de term 'afval' (als 'onbruikbaar') zoals we die nu kennen, bestaat niet meer.

 Sara M Peeters 47

...naar circulair.

Het circulaire model is gebaseerd op drie principes:
1. Ontwerpen om afval en vervuiling te voorkomen
2. Continu gebruik van producten en materialen
3. Regenereren van natuurlijke bronnen

In de define fase begeleiden onze vooruitdenkers de klant om de circulaire principes te integreren in de strategische doelstellingen en in de projectdefinitie. We brengen oplossingen naar het ontwerpteam en bestuderen de haalbaarheid om ze in het concept op te nemen. We analyseren technische kwesties, kosten, koolstof en planningskwesties in samenwerking met het ontwerpteam. Gedurende de verschillende fasen van het project zorgen we ervoor dat de circulaire principes worden nageleefd.

Andre roma rd LOK Qyr1 Lw unsplash

Bopro Decision Matrix

Neem een kijkje naar onze andere diensten.

Ontdek onze projecten.

Borgerstein Borgersteinvzw Borgerstein

Borgerstein

Borgerstein vzw

Vermarkting en herbestemming parksite Borgerstein

Ga naar project
IMG 9962

THC Gantoise

KAA Gent

Sportcomplex in grootstedelijk gebied

Ga naar project
TIVOLI Global View 12 2500x1200

Tivoli

PARBAM

Buitengewoon duurzame stadsbuurt

Ga naar project
Zicht 2

Sint-Pietersmolenwijk

Mintus

Woon- en zorgcentrum, dagverzorgingscentrum, kinderdagverblijf en buitenschoolse kinderopvang

Ga naar project
NEW YORK RESIDENCE P2017587 CIP Antwerpen Zicht E Visual High Res 20170502 V5

The New York and London Residence

CIP

Residentieel project in stadscentrum

Ga naar project
Banimmo The Loop foto1

Networks Gent

Banimmo

Kantoorgebouw in grootstedelijk gebied

Ga naar project
2 Sporthal Boutersem SMP

9 sporthallen

Sport in Vlaanderen

Vrijetijdsbesteding in middelgroot stadsgebied

Ga naar project
Co creatie 5

Kantoren in de Gentse binnenstad

Flanders Ghent Development Group

Stakeholder traject in Gent centrum

Ga naar project
CHARLEROI DISTRICT CREATIF DC MASTERPLAN BOUWMEESTER 05x

Creatief district

Ville de Charleroi

Stadsvernieuwing van de stad Charleroi

Ga naar project
Alle projecten

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies