Decarbonization roadmap

Stappenplan naar 2050

Bopro begeleidt de klant bij de ontwikkeling van de prestaties en doelstellingen van het gebouw op het vlak van koolstofuitstoot en risico's van klimaatverandering.

Wij maken een studie van de bestaande situatie om de huidige toestand en het potentieel van het gebouw te bepalen. Deze informatie zal ons helpen bij het vaststellen van verbeteringsmaatregelen om de koolstofuitstoot te verminderen.

We gebruiken de Europese doelstellingen en de COP 21-overeenkomst van Parijs als basis voor een stappenplan waarmee het gebouw tegen 2050 koolstofneutraal kan worden.

Jukan tateisi b Jh T 8nb UA0 unsplash

Conditieonderzoek

Onze Forward Thinkers beginnen met een conditiemeting.

Ze bezoeken het gebouw (of de gebouwen) en bestuderen de technische documentatie (indien aanwezig) om informatie te verzamelen over de staat van de technische installaties en materialen, de geschatte levensduur van de installaties en materialen.

Zij zullen een beschrijving geven van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om het gebouw op peil te brengen, van reparaties en van de energieprestaties van het gebouw.

Infographic carbon condition survey

Analyse van het verbruik

De experts van Bopro verzamelen en analyseren de verbruiksgegevens van de laatste drie jaar voor de verschillende vloeistoffen: gas, elektriciteit, water.

We berekenen de CO2-uitstoot en beschrijven de fysieke risico's en overgangsrisico's in verband met de klimaatverandering.

Infographic carbon consumption

Actieplan

Het actieplan wordt gemaakt om verbetermaatregelen te definiëren om het verbruik en de CO2-uitstoot te bepalen en de technische en economische haalbaarheid in te schatten.

Er wordt rekening gehouden met maatregelen zoals het verhogen van de energieprestatie van het gebouw, het verminderen van het verbruik van verschillende hulpbronnen, het toestaan van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (bio-grondstof - fossielvrij) en het bepalen van de Capex en de impact op de Opex.

Infographic carbon actionplan

Stappenplan

Tot slot werken de Bopro-experts een stappenplan uit dat de verbeteringsmaatregelen in de tijd spreidt om tegen 2050 een koolstofneutraal gebouw (Europese doelstelling) te realiseren.

De gepresenteerde roadmap is gebaseerd op het potentieel van het gebouw, de efficiëntie van de maatregelen: CO2-impact versus Capex/Opex, de levensduur van de bestaande installaties, de technische haalbaarheid en de tussentijdse CO2-reductiedoelstellingen op basis van Science Based Targets (SBT) om de impact op de klimaatverandering te beperken tot minder dan 2°C (of <1,5°C).

Infographic carbon roadmap

Neem een kijkje naar onze andere diensten.

Ontdek onze projecten.

Orange à Nancy

Orange hoofdkwartier

Orange

MVO-strategie voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Orange

Ga naar project
Frey

Frey

Frey

Uitwerking van de strategische visie van de MVO en koolstofemissie Groep

Ga naar project
1 AERIENNE HD 17 sans cadre

MVO Apsys

Apsys

Strategische MVO visie

Ga naar project
Alle projecten

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies