MVO strategie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij maken dit concreet: samen formuleren we uw lange- en kortetermijndoelstellingen en vertalen deze naar indicatoren op basis van de GRI-normen. We betrekken uw medewerkers bij dit proces, zodat uw MVO-plan gedragen wordt door iedereen in uw bedrijf.

Shutterstock CSR

Definiëren

Op basis van de SDG's definiëren we de risico's maar ook de opportuniteiten voor uw organisatie.

Dit vertalen we naar concrete onderwerpen en acties waar u mee aan de slag kunt.

In samenwerking met uw medewerkers brengen we de stakeholders in kaart met wie we de materialiteit van de sociale, ecologische of economische thema's gaan bepalen.

Dit maakt het voor u mogelijk om uw MVO-strategie te bepalen en lange termijn doelstellingen te formuleren voor bijvoorbeeld 2030 om risico's te vermijden en uw business te optimaliseren.

Deze doelstellingen worden door ons vertaald in indicatoren op basis van de GRI-normen, zodat de meting van bij het begin gebeurt in functie van uw toekomstige rapportering. De doelstellingen worden evenwichtig verdeeld over de verschillende MVO-beleidsdomeinen people, planet, profit, partnership en peace.

Infographic CSR Define

Ontwikkelen

We voorzien

- het opstellen van een lijst met mogelijke acties om de doelstellingen te bereiken.

- de voorbereiding van een conditieonderzoek en haalbaarheidsstudie (planning, bouwkosten, terugverdientijd, technische haalbaarheid) per actie.

- de definitie van de outputspecificaties.

- de bespreking met de interne technische diensten om de definitieve acties, de planning en het budget te bepalen.

Infographic CSR Develop

Uitvoeren

Onze Forward Thinkers combineren onze vastgoedkennis met expertise op het gebied van transitiemanagement om u te helpen uw MVO-strategie in uw bedrijf te implementeren.

Wij ontwikkelen tools en definiëren acties en wij trainen uw personeel zodat zij uw MVO-strategie tot leven kunnen brengen en de MVO-maatregelen kunnen integreren in de dagelijkse acties.

Infographic CSR Implement

Rapporteren

In overleg stellen we een meetprotocol op dat de frequentie, het type meters, de manier van meten, de rollen en verantwoordelijkheden, de opvolging en de interne rapportering vastlegt.

Deze metingen moeten regelmatig geëvalueerd worden in functie van de doelstellingen.

Maatregelen nemen en bijsturen wanneer de doelstellingen niet gehaald worden, is een logisch gevolg.

Infographic CSR Report

Meer weten over de CSR strategie van Bopro? Download hieronder onze CSR rapport.

Schermafbeelding 2021 09 30 om 10 52 44

Neem een kijkje naar onze andere diensten.

Ontdek onze projecten.

Orange à Nancy

Orange hoofdkwartier

Orange

MVO-strategie voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Orange

Ga naar project
Frey

Frey

Frey

Uitwerking van de strategische visie van de MVO en koolstofemissie Groep

Ga naar project
1 AERIENNE HD 17 sans cadre

MVO Apsys

Apsys

Strategische MVO visie

Ga naar project
Alle projecten

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies