Skip to main content

Projectmanagement


Binnen onze duurzame holistische aanpak zul­len wij – als manager en als bouwcoördinator – het project op een proactieve manier mana­gen en de kwaliteit, de planning en het budget bewaken. Kortom wij sturen alle actoren aan. We controleren en managen het design en bouw­proces. Bijkomend kunnen we ook de organi­satie van de bouwwerf, veiligheidscoördinatie en kopersbegeleiding coveren.

 

Projectmanagement

Ons doel is het succesvol afronden van uw project. Door een zorgvuldig en actief veiligstellen van duurzaamheid, risico’s, kwaliteit, timing en budget, staan we garant voor een optimaal bouwproces. Dit alles in nauw overleg met u, de klant.

 

Bouwbeheer

Een bouwplaats operationeel leiden betekent instaan voor de coördinatie tussen de verschillende aannemers en een permanentie op de bouwplaats garanderen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u steeds bij ons terecht.

 

Kostenmanagement

Hier gaat het over het opstellen en de opvolging van het budget van een project. Kostenmanagement dekt daarbij de volledige levenscyclus van een project, vanaf de initiële planningsfase, het meten van de werkelijke uitvoeringskosten tot en met de volledige voltooiing van het project. Het omvat activiteiten zoals planning, schatting, budgettering, financiering, kostenbeheer en -opvolging om het project binnen het goedgekeurde budget te kunnen voltooien.

 

Projectmonitoring

We beveiligen uw project, zowel tijdens de voorbereidende fase als in de uitvoeringsfase. In de voorbereidende fase bestuderen we het project, onderzoeken we de beschikbare documenten en de mogelijke invloeden. Op basis van een beproefde kennis, bepalen we de timing en de haalbaarheid van het budget, en wijzen we op alle risicofactoren die er een invloed op zouden kunnen hebben. Tijdens de uitvoeringsfase vergelijken we het uitgevoerde werk met de verkregen vergunningen, de contractuele overeenkomsten en de initiële planning en budget.

 

Veiligheidscoördinatie

Gemachtigd door en namens de klant coördineren wij de veiligheid van uw bouwproject. We stellen het Veiligheidsplan op en controleren de veiligheidsaspecten in de offertes. Door de vereiste coördinatiemaatregelen vast te leggen, kunnen ook de algemene preventieprincipes toegepast worden tijdens de uitvoeringsfase van het bouwproject.

 

Kopersbegeleiding

We kunnen uw kopers advies verstrekken, vanaf het ontwerp tot en met de afgewerkte woning. Daartoe staan wij de koper bij het maken van zijn keuze bij, geven wij de aannemers en ontwerpers aanwijzingen, en controleren we de facturen, uiteraard rekeninghoudend met de wijzigingsorders.

 


Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s)

Bopro heeft zelf 6 SDG’s vastgelegd in haar materialiteitsindex. De selectie is gebaseerd op dialogen met haar stakeholders.

Zelf je eigen SDG’s bepalen vereist een bepaald engagement, zowel binnen de organisatie als binnen de projecten die we mee ondersteunen. We weten dat we door deze toe te passen doorheen onze projecten een verschil kunnen maken op lange termijn.

We raden onze klanten aan om de positieve meerwaarde van hun project te maximaliseren door deze doelstellingen toe te passen.

Samen kunnen we het verschil maken.