Skip to main content

Proces Management


Voor ons betekent proces management het toepassen van kennis, vaardigheden, tools, technieken en systemen om processen te definiëren, visualiseren, meten, controleren, rapporteren en verbeteren met als doel de klant zijn eisen in functie van rentabiliteit te beantwoor­den.

 

Vastgoedadvies

Met onze holistische aanpak en gerichtheid op duurzaamheid, bieden wij onze klanten een multidisciplinair advies inzake vastgoed. Dit dekt de volledige levenscyclus van het vastgoed, vanaf de voorontwerpfase tot het einde van de levensduur.

 

Programma van eisen

We leggen ons toe op het identificeren van uw behoeften. Het vastleggen van de eisen en verwachtingen is centraal voor het succes of falen van een project. We zorgen ervoor dat de geïdentificeerde eisen in functie van de noden en opportuniteiten van het project gedocumenteerd, opvolgbaar, meetbaar, testbaar en traceerbaar zijn. Dit alles tot op een voldoende gedetailleerd niveau in functie van de ontwikkeling van het bouwproject.

 

Breeam New Construction

Dit is de BREEAM-standaard voor het beoordelen van de duurzaamheid van nieuwe residentiële, commerciële en bedrijfsgebouwen. Dit programma maakt gebruik van beoordelingscriteria die rekening houden met de omstandigheden, prioriteiten, wetten en normen van het land of de streek waarin het goed gelegen is, en dit over negen verschillende categorieën heen.

 


Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s)

Bopro heeft zelf 6 SDG’s vastgelegd in haar materialiteitsindex. De selectie is gebaseerd op dialogen met haar stakeholders.

Zelf je eigen SDG’s bepalen vereist een bepaald engagement, zowel binnen de organisatie als binnen de projecten die we mee ondersteunen. We weten dat we door deze toe te passen doorheen onze projecten een verschil kunnen maken op lange termijn.

We raden onze klanten aan om de positieve meerwaarde van hun project te maximaliseren door deze doelstellingen toe te passen.

Samen kunnen we het verschil maken.