Skip to main content

Ontwikkeling


Om een terrein, een brownfield of een gebouw op een toekomstbestendige manier te (her)ontwikkelen, adviseren we een holistische aanpak. We houden rekening met uw ambities, uw doelstellingen en uw stakeholders, en we plaatsen deze in een groter perspectief.
Vanaf bij de start van de ontwikkeling houden we rekening met maatschappelijke invloeden: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de EU-doelstellingen en de klimaatverandering. Op die manier slagen we erin een geïntegreerd masterplan uit te werken dat niet alleen uw maatschappelijke, economische en ecologische doelstellingen verwezenlijkt, maar ook een gezond, rijk en leefbare omgeving helpt creëren dat we aan de volgende generaties willen nalaten.

 

Vastgoedstrategie

We combineren maatschappelijke en economische behoeften. We analyseren in welke mate de bestaande portefeuille of die in ontwikkeling, hier een antwoord op kan bieden. Op die manier creëren we een strategie waarin maatschappelijke en economische doelstellingen, samen met die van onze klanten verenigd worden. Deze strategie zal de waarde van uw eigendom op lange termijn maximaliseren.

 

Risicomanagement

Alle problemen die kunnen opdoemen tijdens de levenscyclus van een vastgoed hebben een bepaalde impact met mogelijke financiële gevolgen. Deze kunnen van maatschappelijke, economische of technische aard zijn of te maken hebben met het milieu en de regelgeving, en kunnen ernstige risico’s met zich mee brengen. We brengen deze risico’s in kaart en stellen een actieplan op om ze zoveel mogelijk te matigen.

 

Haalbaarheidsstudie

We beoordelen of het project haalbaar is op basis van de vereiste kosten en de te bereiken waarde. Met de haalbaarheidsstudies hebben we als doel de sterke en zwakke punten van een ontwikkeling op een objectieve en rationele manier in kaart te brengen, net als de kansen en bedreigingen in de omgeving, de nodige middelen voor de uitvoering, en de kansen op succes.

 

BREEAM Communities

Bopro werkt als BREEAM-assessor en als officieel erkend professioneel adviseur om uw duurzaamheidsambities te realiseren. Breeam communities leggen zich toe op de masterplanning van grote ontwikkelingen. Het is de bedoeling om de vastgoedspecialisten te helpen bij het ontwerpen van plaatsen en gemeenschappen waar mensen willen wonen en werken, die goed zijn voor het milieu en op lange termijn economisch succesvol zijn.

 


Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s)

Bopro heeft zelf 6 SDG’s vastgelegd in haar materialiteitsindex. De selectie is gebaseerd op dialogen met haar stakeholders.

Zelf je eigen SDG’s bepalen vereist een bepaald engagement, zowel binnen de organisatie als binnen de projecten die we mee ondersteunen. We weten dat we door deze toe te passen doorheen onze projecten een verschil kunnen maken op lange termijn.

We raden onze klanten aan om de positieve meerwaarde van hun project te maximaliseren door deze doelstellingen toe te passen.

Samen kunnen we het verschil maken.