Skip to main content

Duurzaamheidsadvies


Duurzame bouwprincipes hebben de bedoeling om de impact op de mensen en de omgeving te verminderen door duurzame principes tijdens de programmatie, de ontwikkeling en de exploitatie te introduceren.

Duurzaam bouwen houdt veel aspecten in ge­durende de volledige vastgoed levenscyclus, as­pecten die in balans moeten zijn en geïntegreerd worden in een project om zo het beste resultaat te bekomen. Er zijn de alom bekende maatrege­len zoals verminderde consumptie van energie en water en het gebruik van materialen met een lage ecologische voetafdruk. Maar duurzaam bouwen houdt ook gezondheid en comfort van de gebrui­kers, toegankelijkheid en beschikbaarheid van al­ternatieve transportmodi, verminderen van ver­vuilende factoren, resistentie tegen de effecten van de klimaatverandering, alsook een doordacht management van het bouwproces en gebouwen­beheer, verminderde bouwwerf-effecten, afval­management… in.

 

Duurzaamheidsadvies

Aan de hand van een bewezen methodologie begeleiden we de klant om zo toekomstbestendig en duurzaam mogelijk te bouwen. Bij voorkeur beginnen we zelfs nog vooraleer de ontwerpfase wordt afgerond. Zo vroeg mogelijk worden de ambities, doelstellingen en verwachtingen van alle betrokken partijen in kaart gebracht. Dit leidt tot een geïntegreerd ontwerp, uitgewerkt voor en gedragen door de stakeholders.

Via onze methodologie is het mogelijk om een ruime reeks aspecten te onderzoeken en te testen, door de levenscyclus van het gebouw heen: vanaf het ontwerp via de gebruiksfase tot en met de renovatie.

Wij helpen u om de beste partners te vinden voor het realiseren van uw ambities en leiden u door alle fasen van het project (zoals strategische samenvatting, technisch ontwerp, aanbestedings-, bouw- en opleveringsfase).

 

Certificatie

Werken volgens BREEAM betekent zich betrokken voelen bij de blijvende behoefte aan het verbeteren van duurzaamheid. Dit omvat de hele levenscyclus van gebouwen, vanaf de planning tot de ingebruikname en het renoveren, en kan op elk gebouw en op elke locatie toegepast worden.

Bopro treedt niet alleen op als assessor, maar ook als officieel erkend adviseur om uw duurzaamheidsambities te verzekeren.

We kunnen u helpen met:

  • BREEAM International New Construction
  • BREEAM In-Use
  • BREEAM Communities
  • BREEAM Refurbishment & Fit out

 

Levenscyclusanalyse

Voor het welbewust selecteren van materialen raden wij aan om al tijdens de ontwerpfase een LCA (levenscyclusanalyse) te doen op de voorgestelde materialen. De analyse maakt het mogelijk om de impact te beoordelen in alle levensfasen van het voorgestelde bouwmateriaal, vanaf de winning van de grondstof via de verwerking, de distributie, het gebruik, de reparatie, het onderhoud en de afbraak. Aan de hand van deze analyse brengen we de milieu-impact van de elementen van uw gebouw in kaart en stellen we alternatieven met een lage impact voor.

 

Levenscycluskostenanalyse

Een LCC (levenscycluskostenanalyse) is een tool om de rendabiliteit van de verschillende constructieopties te vergelijken, rekening houdend met de daarbij gepaard gaande kosten over de volledige levensduur: die van de initiële installatie, de nuttige gebruiksduur, de onderhouds- en operationele kosten en de afbraak- en afvalverwerkingskosten. De analyse helpt om beslissingen te nemen en duurzamere, maar vaak ook duurdere oplossingen te overwegen.

 

CSR-strategie

De impact van CSR (Corporate Social Responsability) wordt steeds groter. Bopro begeleidt u in het combineren van uw bedrijfs- en CSR-strategie zodat deze elkaar versterken. Dit doen we concreet door uw doelstellingen op lange en korte termijn samen te definiëren, gekoppeld aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). Stakeholders worden gedefinieerd via stakeholdermapping en zij worden betrokken om vervolgens een materialiteitsmatrix op te bouwen. Op die manier wordt het CSR-plan door iedereen gedragen. Meetinstrumenten en rapporteringsmethodes zorgen voor een concrete en doelgerichte opvolging en bijsturing van de resultaten in de toekomst.

 


Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s)

Bopro heeft zelf 6 SDG’s vastgelegd in haar materialiteitsindex. De selectie is gebaseerd op dialogen met haar stakeholders.

Zelf je eigen SDG’s bepalen vereist een bepaald engagement, zowel binnen de organisatie als binnen de projecten die we mee ondersteunen. We weten dat we door deze toe te passen doorheen onze projecten een verschil kunnen maken op lange termijn.

We raden onze klanten aan om de positieve meerwaarde van hun project te maximaliseren door deze doelstellingen toe te passen.

Samen kunnen we het verschil maken.