Skip to main content

Co-creatie


Dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaten. Co-creatie is een samenwerkingsvorm waarin alle deelnemers en stakeholders invloed hebben op het proces en het resultaat. Een begeleid creatief proces kan een antwoord formuleren op complexe onderwerpen. Enkel een open geest, positief en oplossingsgericht denken leidt tot een gedragen resultaat. Samen creëren we toegevoegde waarde voor mens en maatschappij.

 

Stakeholder engagement

Om een project met succes uit te voeren, is de steun van de betrokkenen cruciaal. Deze steun wordt verkregen door te overleggen met de belanghebbenden van het project: de projectpartners, buren, eindgebruikers, de gemeente/stad, de overheid… Wij identificeren de stakeholders, zorgen voor een strategie om hen erbij te betrekken en leiden de samenwerking in goede banen.

 

Co-creatie begeleiding

Co-creatie is een vorm van samenwerken die antwoorden tracht te formuleren op complexe vraagstukken. De betrokken stakeholders beïnvloeden het proces en het uiteindelijke resultaat rechtstreeks. Samen zoeken we naar gemeenschappelijke doelstellingen en streven we naar oplossingen die punten van overeenkomst vertonen en die de individuele belangen overstijgen. In een co-creatietraject analyseren we eerst de vraag om vervolgens de relevante stakeholders te identificeren en geleidelijk aan een traject in kaart te brengen waarmee we vraagstukken kunnen beantwoorden op een innovatieve en toekomstgerichte manier.

 

Meer over co-creatie
– [Project] Co-creatie in de Gentse binnenstad
– [Project] Co-creatie bedrijventerreinen van de toekomst
– [Publicatie] Lees onze aanpak voor het co-creatietraject in de Gentse binnenstad
– [Publicatie] Wat met co-creatie?


Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s)

Bopro heeft zelf 6 SDG’s vastgelegd in haar materialiteitsindex. De selectie is gebaseerd op dialogen met haar stakeholders.

Zelf je eigen SDG’s bepalen vereist een bepaald engagement, zowel binnen de organisatie als binnen de projecten die we mee ondersteunen. We weten dat we door deze toe te passen doorheen onze projecten een verschil kunnen maken op lange termijn.

We raden onze klanten aan om de positieve meerwaarde van hun project te maximaliseren door deze doelstellingen toe te passen.

Samen kunnen we het verschil maken.