Skip to main content

Is Bopro CO2-neutraal?

De laatste kaap om tot een ‘CO2 neutraal’ Bopro te komen, neemt Bopro samen met partner CO2logic. Als onderneming blijf je – ondanks de vele inspanningen – verantwoordelijk voor de resterende (lees: niet reduceerbare) CO2 en de impact die je als organisatie hebt op het klimaat.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit sinds jaren ingebakken in Bopro’s activiteit, missie, businessmodel, producten en diensten. Zo brengt Bopro in 2009 voor het eerst – aan de hand van metingen – haar ecologische voetafdruk in kaart. Op basis van de destijds verzamelde gegevens stelt Bopro zich tot doel om tegen 2020 een CO2 neutrale organisatie te worden.

Deze beslissing heeft binnen de organisatie een bewustmaking en -wording rond o.a. het ver- en gebruik van energie en gas gevergd. Het duurzaam renoveren van het hoofdkantoor heeft in een CO2 neutraal gebouw geresulteerd. Hier heeft men extra aandacht geschonken aan isolatie, geothermie, waterrecuperatie, led,… Sinds de renovatie wordt ook gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie van Ecopower.
De aanbevelingen en aanpassingen mbt de mobiliteitspolicy voor de medewerkers passen uiteraard ook binnen dit kader. Bopro promoot van oudsher het gebruik van de trein en de fiets. De introductie van het STOP-principe is hier ook niet vreemd aan. Desgevallend beschikken de Bopro-medewerkers over plooifietsen. Ook het volledige wagenpark is vervangen, wat meteen een snelle daling van de hoeveelheid CO2 tot gevolg heeft gehad.

Desondanks de intensieve inspanningen, om de CO2 binnen onze organisatie te verminderen, stellen we vast dat we nog steeds een lange weg af te leggen hebben alvorens daadwerkelijk als CO2 neutrale organisatie door het leven te kunnen gaan.

Een oplossing om onze resterende CO2 tot nul te herleiden is via compensatie. Bopro werkt hiervoor samen met CO2logic, deze organisatie investeert in socio-economische projecten in Uganda, Burkina Faso en Benin. Het fornuizenproject verbetert niet alleen de gezondheidstoestand en de leefomstandigheden van de lokale bevolking maar gaat zo eveneens verdere ontbossing van de regio tegen. Door de lokale bevolking toegang te verschaffen tot deze ‘gezonde’ kookfornuizen wordt het vrijkomen van verontreinigende en schadelijke stoffen in de lokale huishoudens sterk gereduceerd met een verbeteren van de algemene gezondheidstoestand tot gevolg. Deze nieuwe kookfornuizen zorgen voor 40% minder hout- en steenkoolverbruik. Zo draagt elk nieuw kookfornuis bij tot een vermindering van 1.4 ton CO2 per jaar.

Bopro’s CO2-emissie in 2015 is berekend op 54.019 ton CO2. Gebaseerd op deze emissies participeert Bopro – ter compensatie van haar CO2-emissies tot 2020 – in het CO2logic project. Concreet betekent dit 38 kookfornuizen.

Niettegenstaande Bopro vanaf heden als CO2 neutrale organisatie door het leven gaat, gaan de inspanningen om binnen de organisatie de eigen CO2-uitstoot verder te reduceren onverminderd verder.

Hiertoe zullen we – om deze Bopro Global Goal-doelstelling te realiseren – ons voornamelijk richten op het verder reduceren van de energieconsumptie door enerzijds het bewustzijn alsook de efficiëntie te verhogen zowel bij onze medewerkers als bij onze klanten. Anderzijds zullen we in deze context doorgaan met onze aandacht te richten op onderwerpen zoals welzijn & gezondheid, water, biodiversiteit, vervuiling enz.