Spie West

Kantoren, magazijn en atelier

Spie West
Klant
Spie
Vandenbussche
Locatie
Aalter

Het pand waar zij tot voor kort gehuisvest was voldeed niet meer aan de eisen van Spie en Spie wilde daarom een investeerder zoeken die voor haar een pand ontwikkelde, op basis van een programma van eisen dat door haar opgesteld werd. Spie stelde Bopro aan om haar hierbij te ondersteunen.

Bopro was verantwoordelijk voor het opstellen van het ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor de design & built. We identificeerden de noden van Spie, de wens om zich in een duurzaam gebouw te huisvesten en zorgden ervoor dat alles correct gedocumenteerd werd.
We organiseerden en begeleidden de selectieprocedure van de investeerder en we ondersteunden Spie bij de contractvorming. De investeerder die het gebouw voor Spie realiseerde is Vandenbussche Bouwgroep, een lokaal familiaal bedrijf die zich perfect kon vinden in de wens om een duurzame ontwikkeling te realiseren. Vandenbussche is in dit project zowel aannemer als promotor.

Tijdens de uitvoeringsfase vertegenwoordigde Bopro Spie, waarborgde dat het gevraagde programma daadwerkelijk gerealiseerd werd en volgde de uitvoering van de eisen op de voet. (projectmonitoring)

Bopro vertegenwoordigde ook Spie op het einde van het project tijdens de oplever rondgangen. We vergeleken de uitgevoerde werken met de initiële behoeften en de contractuele afspraken.

Spie The Green render
Spie The Green Ludwig Desmet Buro Modern Spie 2410

Wat je nog wilt weten...

Klant

Spie West maakt onderdeel uit van Industry, de industriële afdeling van SPIE Belgium. Zij is dan ook gespecialiseerd in het uitwerken van industriële projecten, van het ontwerp tot de realisatie en het onderhoud. Denk maar aan projectbeheer, engineering, opbouw, testen en indienststelling, technische analyse, enz. De specialiteiten zijn: elektriciteit en instrumentatie, klassieke en kunststofleidingen, laag-, midden- en hoogspanning, mechanische montage en demontage, onderhoudswerken en automatisering. Om efficiënt te werk te gaan prefabriceert Spie specifieke onderdelen in haar eigen atelier.

Interesse in onze andere projecten?

©2022 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies