Skip to main content

Mobilis

Duurzaam multifunctioneel gebouw

D'Ieteren Immo

In november 2018 lanceerde D’Ieteren Immo, in samenwerking met Canal en bMa, een architectuurwedstrijd voor de realisatie van het Mobilis-project. Uit de meer dan veertig kandidaatsteams werd het ontwerp van het architectenbureau Xaveer De Geyter Architects (XDGA) door een jury gekozen.

Mobilis maakt deel uit van Canal, een strategisch project van de Brusselse regering dat zich richt op verstedelijking, het scheppen van werkgelegenheid en nieuwe woningen met een focus op kwalitatieve open ruimten. Het Mobilis-project vormt een verbinding tussen de stad, haar inwoners en de economie door vorm te geven aan mobiliteit met een focus op duurzaamheid en innovatie.

Het project is geconcipieerd via een zogenaamd S-M-L-XL ontwerp. Dit betekent dat het concept van het gebouw is ontworpen in verschillende lagen, afhankelijk van hun levensduur, met een grote flexibiliteit en demonteerbaarheid. Zo is de primaire structuur voorzien als een open raster in beton met een rastermaat van 16,2 x 16,2 meter en een hoogte van 7 meter. De betonnen vloerplaten zijn berekend met een hoog draagvermogen zodoende verschillende soorten industriële en productieve programma’s mogelijk zijn, voor een levensduur van 100 jaar. Dit zorgt voor een grote organisatorische flexibiliteit van het gebouw, waardoor grote programmawijzigingen in de loop van de tijd mogelijk zijn. Het ontwerp van de gevel omvat een secundaire demonteerbare structuur met een levensduur van 50 jaar. De gevel is ontworpen om verschillende soorten gebruik van het gebouw het nodige comfort te bieden. De technieken zullen worden geïntegreerd met de architectuur, beide ontworpen met het oog op aanpasbaarheid in de toekomst. De binnenkant van het gebouw wordt voorzien van materialen en systemen die in hoge mate demonteerbaar zijn, aangezien dit het meest zal worden aangepast en vervangen. Een zo groot mogelijk hergebruik van de bestaande materialen op het terrein staat centraal.

Naast het projectmanagement, de quantity survey en de veiligheidscoördinatie voor dit project, zal Bopro ook de BREEAM assessment op zich nemen. Het vooropgestelde ambitieniveau voor het project is het hoogst haalbare niveau, nl. ‘outstanding’. Het concept, de technieken, de materiaalkeuze en de uitvoeringsmethode zijn afgestemd op het bereiken van deze uiterst duurzame ambitie.

Mobilis kan worden beschouwd als een multifunctioneel, innovatief, flexibel en duurzaam project. De bouwvergunning wordt eind 2020 verwacht, de start van de werkzaamheden is gepland vanaf maart 2021 en de oplevering is gepland in september 2022.

Hier deden wij
Duurzaamheidsadvies, Project management
Duur
2019-2022
Grootte
30.000 m²