Skip to main content

Hendrik Conscience gebouw

Kantoorgebouw in grootstedelijk gebied

Axa Real Estate

AXA Real Estate wil investeren in de renovatie en de herinrichting van het Hendrik Conscience gebouw in Brussel, om de prestaties ervan te verbeteren. De doelstellingen zijn: K32, E50, 4-sterrenscore volgens de “Vlaamse Kantoornota” en een BREEAM Excellent-score.

 

Voor dit project is Bopro verantwoordelijk voor:

 • Het bepalen van de bouwkosten
 • Het vastleggen, monitoren en bijstand verlenen bij de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot het programma van eisen, de timing en het budget
 • De organisatie en optimalisatie van de samenwerking tussen alle partijen, in de studie- en uitvoeringsfase
 • Het monitoren van de hele bouwfase en rapportering aan de klant
 • Het coördineren van de verschillende aannemers en diensten van de Vlaamse gemeenschap
 • Permanente aanwezigheid en contact met de Vlaamse gemeenschap tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
 • Het voorbereiden en opvolgen van de beslissingen van de klant
 • Het bewaken van het vastgelegde budget en de planning in alle projectfasen
 • Het verlenen van bijstand tijdens de voorlopige en definitieve oplevering van de werkzaamheden
 • Het aanleveren van het as-built-plan
 • BREEAM advies en evaluatie, als geaccrediteerd Professional voor BREEAM

Het gebouw is gelegen in het Noorden van Brussel, vlakbij alle vormen van openbaarvervoer. Ook fietsers zijn er welkom: er zijn fietsparkeerplaatsen, lockers voor plooifietsen en douches.

Er werd speciale aandacht geschonken aan open en groene ruimtes.

Hier deden wij
Duurzaamheidsadvies, Project management
Duur
2014 -