Skip to main content

Co-creatie kantoren in de Gentse binnenstad

Co-creatie traject in Gent centrum

Flanders Ghent Development Group

Bopro stond in voor de organisatie en supervisie van het co-creatietraject “Kantoren in de (Gentse) binnenstad”. De Stad Gent was, in samenwerking met Flanders Ghent Development Group op zoek naar antwoorden en oplossingen op de vraag “Hoe zullen de kantoren er in 2030 in Gent uitzien?”. Het antwoord op deze vraag ligt volgens Bopro bij ons allemaal. Door de dialoog in stand te brengen kunnen we verschillende perspectieven samen leggen. Interactie tilt oplossingen naar een hoger niveau.

We organiseerden een reeks workshops. Het doel was om, via workshops met een ruime groep van belanghebbenden, een innovatieve en gedeelde visie te creëren over de toekomst van de kantoren in de binnenstad. Doorheen het hele traject werd rekening gehouden met de beleidslijnen van de Stad Gent en haar ambities op het vlak van duurzaamheid.

Het resultaat is een uitgebreid rapport, dat de gedeelde visie samenvat en de vereisten op vlak van beleid uiteenzet. Deze tekst kan dienen als advies voor de stad en de verschillende stadsdiensten. Hij is geformuleerd vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders. De tekst kan je hier nalezen en een toelichting van het proces vind je hier.

Meer te weten komen over co-creatie als manier om samen te werken? Lees de publicatie “Wat met co-creatie?”

Hier deden wij
Co-creatie
Duur
2015