Skip to main content

Co-creatie bedrijventerreinen van de toekomst

Flanders Ghent Development Group

Bopro stond in voor de organisatie en supervisie van het co-creatietraject “Bedrijventerreinen van de toekomst”. Door middel van dit traject ging de Stad Gent (Dienst Economie) in samenwerking met Flanders Ghent Development Group op zoek naar hoe bedrijventerreinen er in de toekomst kunnen uitzien. Het traject bestond uit twee delen. In eerste instantie bogen we ons over hoe we de maakeconomie kunnen verankeren in het stadsweefsel. In tweede instantie kwamen we tot een toekomstvisie voor bedrijventerreinen aan de rand van de Stad Gent.

Met behulp van co-creatie workshops werden de ideeën van experts en belanghebbenden bij elkaar gebracht om advies te formuleren voor het beleid van de Stad. Om raad te geven over de mogelijke mechanismen en tools waarmee een duurzame en toekomstbestendige ruimte voor de makers van Gent gecreëerd kan worden. Hierbij werden ook de beleidslijnen van de Stad en haar duurzaamheidsambities in rekening gebracht.

 

Hier deden wij
Co-creatie
Duur
2016-2017