Skip to main content

Central Plaza

Kantoorgebouw in grootstedelijk gebied

AG REAL ESTATE

Het Central Plaza gebouw in Brussel, de ovale toren vlakbij het Centraal Station, werd door Bopro onderworpen aan een conditiemeting. Hierbij werd de volledige gebouwstructuur, de bouwschil, de buitenzones en de site geanalyseerd. Op basis van deze resultaten, werden herstellingen en onderhoudswerken voorgesteld. Bovendien heeft Bopro hiervoor een kostenraming voorgelegd.

Bijkomend voerde BOPRO een BREEAM In-Use audit uit. Voor deel 1 (Asset, dus gebouwgegevens, energielabel, bodemonderzoek…) werd een VERY Good verkregen en voor deel 2 een GOOD (Building management, dus beheer, onderhoudsbeleid, regelingen voor vervoer…).

Meer info op www.agrealestate.eu

Hier deden wij
Property management
Duur
2015 - 2016
Grootte
24.500 m²