Skip to main content

WERELDPRIMEUR: Brusselse Tivoli-wijk behaalt hoogste BREEAM Communities score

17/11/2020

De Brusselse Tivoli-wijk te Brussel (Laken) ontpopt zich tot duurzame levendige buurt. Deze transformatie werd in opdracht van citydev.brussels uitgewerkt door Parbam: een vereniging bestaande uit de partners Pargesy en Immo BAM (nu Kairos).

Parbam stelde Bopro aan als BREEAM-assessor zodoende een zo duurzaam mogelijk project te ontwikkelen en hiermee een BREEAM Communities certificaat te behalen. Bopro zorgde binnen deze opdracht voor een maximalisatie van de duurzaamheid van het project door een goede kennis van de certificerings-schema’s van BREEAM en de nodige aandachtspunten. Het ontzorgen van de klant stond hierbij centraal. Als duurzaamheidsregisseur reikt Bopro methodologieën aan waarmee de complexe workflows tussen de organisaties gecoördineerd worden en waarbij ontwerp- en uitvoeringsbeslissingen geïntegreerd en gecommuniceerd worden tussen de partijen en richting BRE.

De werken zijn inmiddels voltooid en BRE kende een Outstanding-certificaat toe aan het project. Dit is de hoogste te behalen graad binnen het certificatieschema. Meer nog, Tivoli behaalde met een score van 95% de beste BREEAM Communities score wereldwijd. Het certificaat is bovendien het eerste, en voorlopig het enige, BREEAM Communities certificaat in de BENELUX.

De Lakense Tivoli-wijk omvat verschillende functies: 397 woningen (mix van 271 betaalbare en 126 sociale woningen), 7 commerciële ruimtes, 2 crèches, 1 ruimte voor de cel Openbare Netheid van de Stad Brussel, 291 ondergrondse parkeergarages en  plek voor meer dan 650 fietsenstallingen. Alle functies vinden aansluiting op  de nieuw aangelegde straten, pleinen en binnentuinen, die bovendien als biodiversiteitslaboratoria functioneren.

Tivoli vormt op deze manier de herontwikkeling van een braakliggend terrein, en vormt nu de verbinding tussen de industriezone van de Haven van Brussel en een bestaande, dense woonwijk in Laken. Het vormde een grote uitdaging om de nieuwe wijk te verweven in de reeds bestaande dichtbevolkte en gemengde stadsomgeving. Burgerparticipatie stond bij dit project centraal: een duurzaamheidscharter werd mede door de bewoners ondertekend, zodoende werden een aantal doelstellingen en afspraken vastgelegd.

Ook wat betreft bouwtechnieken en energiehuishouding is de Tivoli-wijk een voorbeeldproject. Alle gebouwen op de site zijn passief en 30% van de woningen voldoet aan de nulenergiecriteria. 5 sites voor afvalsortering, 424 kWpiek zonnepanelen, één centrale stookplaats, 10 moestuinen en verschillende groendaken, 10 waterinfiltratiebekkens, 5 regenwater- en 10 grijswater recuperatietanks en een experimentele serre van 90m² maken van Tivoli  een slim en ecologisch stadsdeel.

Wens je meer informatie over dit project? Klik hier.

NIEUWS