Skip to main content

Bopro award winnaar op de BREEAM Awards 2021

26/03/2021

Op 25 maart werden de BREEAM Awards 2021 uitgereikt. Bopro ontving de Region Award (Western Europe category) voor Tivoli GreenCity. Een project van citydev.brussels, uitgewerkt door Parbam: een vereniging bestaande uit de partners Pargesy en Immo BAM (nu Kairos).

Parbam stelde Bopro aan als BREEAM-assessor. Bopro zorgde binnen deze opdracht voor een maximalisatie van de duurzaamheid van het project door een goede kennis van de certificerings-schema’s van BREEAM en de nodige aandachtspunten. Tivoli GreenCity behaalde een Outstanding-certificaat en met een BREEAM Communities score van 95% is dit de beste score wereldwijd, alsook het eerste, en voorlopig het enige, BREEAM Communities certificaat in de BENELUX.

De Tivoli-wijk is gelegen in een perimeter bepaald door de Molenbeekstraat, de Wautierstraat, de Tivolistraat en de Claessensstraat in Laken. Het project omvat verschillende functies: 397 woningen (mix van 271 betaalbare en 126 sociale woningen), 7 commerciële ruimtes, 2 crèches, 1 ruimte voor de cel Openbare Netheid van de Stad Brussel, 291 ondergrondse parkeergarages en plek voor meer dan 650 fietsenstallingen. Dit alles bevindt zich tussen verschillende nieuw aangelegde straten met snelheidsbeperking, pleinen en binnentuinen geconcipieerd als biodiversiteitslaboratoria.

Tivoli vormt op deze manier de herontwikkeling van een braakliggend terrein, en vormt nu de verbinding tussen de industriezone van de Haven van Brussel en een bestaande, dense woonwijk in Laken. Het vormde een grote uitdaging om de nieuwe wijk te verweven in de reeds bestaande dense en gemengde stadsomgeving. Burgerparticipatie stond bij dit project centraal, een duurzaamheidscharter werd daarom ondertekend door de bewoners zodoende een aantal doelstellingen en afspraken met elkaar vast te leggen.

Ook wat betreft bouwtechnieken en energiehuishouding kan de Tivoli-wijk aanzien worden als een voorbeeldproject. Alle gebouwen op de site zijn passief en 30% van de woningen voldoet aan de nulenergiecriteria. 5 sites voor afvalsortering, 424 kWpiek zonnepanelen, één centrale stookplaats, 10 moestuinen en verschillende groendaken, 10 waterinfiltratiebekkens, 5 regenwater- en 10 grijswater recuperatietanks en een experimentele serre van 90m² zorgen ervoor dat Tivoli aanzien kan worden als een slim en ecologisch stadsdeel.

Wens je meer informatie over dit project? Klik hier.

NIEUWS