Gebied

Wij streven naar een maximale waarde in de ruimste zin van het woord, waarbij wij steeds de hoogste normen nastreven en een optimaal evenwicht zoeken tussen ecologische, economische, sociale en technologische aspecten.

De impact van nieuwe projecten en gebouwen op hun omgeving is immens.

Verduurzaming op gebiedsniveau biedt u een strategisch voordeel op lange termijn, vergroot uw ecologische impact en geeft u een breder scala aan gebruiksmogelijkheden. Door doordacht om te gaan met alle economische ingrediënten op gebiedsniveau, zal de commerciële waarde van uw gebiedsontwikkeling toenemen. Zorgen voor het welzijn van de bewoners en een plek creëren waar mensen graag zijn, zorgt voor een optimaal gebruik van de ruimte. De op innovatie gebaseerde stappenplannen helpen u om grond en resterende hulpbronnen te behouden.

Onze diensten helpen u om elk aspect te optimaliseren.

Services

Procesmanagement

Om het duidelijk en efficiënt te maken

Onze experts adviseren en begeleiden zowel publieke en private stakeholders als combinaties en samenwerkingsverbanden (PPS, DB(FM), ...) bij het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling en innovatieve vastgoedprojecten. Deze worden immers vaak gerealiseerd binnen complexe samenwerkingsstructuren met vele betrokken spelers en uiteenlopende belangen.

Een goede vastgoedontwikkeling begint bij de strategische visievorming, de haalbaarheidsstudie en het bepalen van de outputspecificaties.

Om succes te verzekeren organiseren wij de competitie en benoemingsprocedures van de ontwerp- en bouwbedrijven. Wij structureren, organiseren en superviseren de deelprocessen: kwaliteit, duurzaamheid, budget, timing, carbon, .... tijdens ontwerp, realisatie en exploitatie.

We begeleiden de klant tijdens het hele proces.

Lees meer

Strategische visiebepaling

Om de toekomst te verzekeren

Om een terrein, een brownfield of een gebouw toekomstbestendig te (her)ontwikkelen, adviseren wij een holistische aanpak. Wij houden rekening met uw ambities, uw doelstellingen en uw stakeholders en plaatsen deze in een groter perspectief.

Wij denken out of the box, combineren onze creativiteit met innovatie om tot die toekomstbestendige oplossing te komen.

Vanaf het begin houden we rekening met alle maatschappelijke doelstellingen zoals verwoord in de UN SDG's, The EU Green Deal, Climate Change, lokale en regionale ambities, doelstellingen en klimaatverandering. Zo slagen we erin om een geïntegreerd masterplan te ontwikkelen dat niet alleen uw sociale, economische en ecologische doelstellingen realiseert, maar ook bijdraagt aan de gezonde, welvarende en leefbare omgeving die we voor de volgende generatie willen achterlaten.

Lees meer

Transitiemanagement

To get through the transition twenties

In de praktijk gaat het bij transitiemanagement vooral om het richten van de versnelling van opkomende niches, het opvoeren van de druk tot verandering op dominante regimes en het anticiperen op uitfaseringsprocessen.

Met andere woorden, het gaat om het ontwikkelen van prikkels die richting geven aan maatschappelijke veranderingen en deze versnellen.

Een gerichte transitieaanpak kan enerzijds ruimte scheppen voor vernieuwende denk- en werkwijzen in een sector. Anderzijds kan de bestaande veranderingsdynamiek worden versneld en opgeschaald om tot structurele effecten te komen.

Lees meer

Sustainable Strategy Site

Uw terrein voorbereiden op de toekomst

Duurzame gemeenschappen streven ernaar de impact op mens en milieu te verminderen. Het uitwerken van een duurzaamheidsstrategie op het terrein is veel efficiënter.

Om dit proces op te starten, moedigt Bopro een dialoog aan tussen alle stakeholders om zo tot een gedragen ontwikkeling te komen waarbij alle aspecten in overweging worden genomen.

Lees meer

Positieve impact circulaire economie

Ecologische systematische aanpak

Onze specifieke benadering van de circulaire economie biedt een holistische en systematische aanpak die alle aspecten van duurzame ontwikkeling wil omvatten, zoals gedefinieerd door de 17 SDG's van de VN.

Onze aanpak is ook in lijn met de Green Deal en de Klimaatwet van de Europese Commissie en de Europese New Bauhaus-filosofie.

Lees meer

Acquisitie

Identificatie is de essentie

Er is geen bedrijvenpark zonder bedrijven, wij zoeken bedrijven die zich kunnen identificeren met de duurzame filosofie van de ontwikkeling.

De kans dat bedrijven partnerschappen en synergieën aangaan is immers groter als ze dezelfde filosofie onderschrijven.

Om het 'matchmakingproces' te vereenvoudigen, maken we gebruik van een identificatietool, die evalueert of er een significante duurzame meerwaarde kan worden gecreëerd door een specifiek bedrijf op de site te vestigen en of er een mogelijkheid is voor samenwerking van dat bedrijf met actoren op en buiten de site.

Lees meer

Laat ons weten hoe wij u kunnen helpen.

Ontdek onze projecten

Park Lane Nextensa Nextensa

Park Lane

Nextensa

Woonwijk in grootstedelijk gebied

Ga naar project
Borgerstein Borgersteinvzw Borgerstein

Borgerstein

Borgerstein vzw

Vermarkting en herbestemming parksite Borgerstein

Ga naar project
IMG 9962

THC Gantoise

KAA Gent

Sportcomplex in grootstedelijk gebied

Ga naar project
Zicht 2

Sint-Pietersmolenwijk

Mintus

Woon- en zorgcentrum, dagverzorgingscentrum, kinderdagverblijf en buitenschoolse kinderopvang

Ga naar project
TIVOLI Global View 12 2500x1200

Tivoli

PARBAM

Buitengewoon duurzame stadsbuurt

Ga naar project
NEW YORK RESIDENCE P2017587 CIP Antwerpen Zicht E Visual High Res 20170502 V5

The New York and London Residence

CIP

Residentieel project in stadscentrum

Ga naar project
At loop 14

Networks Gent

Banimmo

Kantoorgebouw in grootstedelijk gebied

Ga naar project
2 Sporthal Boutersem SMP

9 sporthallen

Sport in Vlaanderen

Vrijetijdsbesteding in middelgroot stadsgebied

Ga naar project
Co creatie 5

Kantoren in de Gentse binnenstad

Flanders Ghent Development Group

Stakeholder traject in Gent centrum

Ga naar project
CHARLEROI DISTRICT CREATIF DC MASTERPLAN BOUWMEESTER 05x

Creatief district

Ville de Charleroi

Stadsvernieuwing van de stad Charleroi

Ga naar project
Alle projecten

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies