Blue Gate Antwerp

Watergebonden terreinontwikkeling in grootstedelijk gebied

Blue Gate Antwerp
Locatie
Antwerpen
Naar website

Welkom op het eerste circulaire, eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in Antwerpen.

Wat vroeger het hart van de Antwerpse petroleumindustrie was, wordt nu herontwikkeld tot dé groeibodem voor innovatie: Blue Gate Antwerp.

Petroleum Zuid, het terrein ten Zuiden van Antwerpen, naast de Schelde lag jarenlang te wachten op een nieuwe invulling. Nu de terreinen gesaneerd zijn, is het klaar voor een nieuw hoofdstuk: hier komt een klimaatneutraal bedrijventerrein waar innovatieve ondernemingen samen kunnen groeien.

Het traject van Blue Gate Antwerp begon in 2011: toen werd Petroleum Zuid officieel omgedoopt tot Blue Gate Antwerp. In 2014 werd het beeldkwaliteitsplan goedgekeurd en in 2018 rondde DEC (DEME) de eerste fase van saneringen af. In het voorjaar van 2020 hebben we de twee eerste vestigers BlueChem – incubator voor duurzame chemie – en BlueApp – pre-incubator van de Universiteit Antwerpen verwelkomd.

De ambitie is om zowel op de site als daarbuiten circulaire stromen op te zetten. Naast het gebundeld innovatievermogen, genieten bedrijven hier van begeleide eco-effectiviteit: ze boeken efficiëntiewinst dankzij ecologische inspanningen. Zo engageren zij zich bijvoorbeeld om BREEAM-gecertificeerde bedrijfsgebouwen op te trekken en op vlak van mobiliteit de modal shift te maken.

Bopro is één van de private partners binnen de PPS die de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp realiseert. Blue Gate Antwerp komt tot stand door de samenwerking van publieke en private partners (PPS).

Powered by:
DEC, Bopro, AG Vespa, PMV

Supported by:
Stad Antwerpen, Agentschap innoveren en ondernemen, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg.

Wil je meer weten over het Blue Gate concept?
Je kan via deze link ons boek lezen.

Plein Publiek 2
DHL 1

Wat je nog wilt weten...

Circulaire stromen

De ambitie is om zowel op de site als daarbuiten circulaire stromen op te zetten. De reststoffen van het ene bedrijf worden zo de grondstoffen van het andere. Dit resulteert in kostenefficiënte samenwerkingen en een aanzienlijke reductie van het grondstoffenverbruik. En, door kennisdeling en gemeenschappelijk onderzoek komen de bedrijven ook versneld tot innovatie. De aanwezigheid van BlueChem en BlueApp geeft een boost aan de kruisbestuiving op vlak van kennis en productie. Kortom, samenwerking is hier op Blue Gate Antwerp het sleutelwoord, en de voordelen ervan zijn talrijk: efficiëntiewinst door de activatie van complementaire processen, snellere innovatie en een kortere time-to-market om er maar enkele te noemen.

Watergebonden

Het feit dat de site watergebonden is, geeft de mogelijkheid aan de ondernemers Europa zowel over water als over land te bereiken. Het goederentransport kan er dankzij de nieuwe laad-en loskade via binnenvaart georganiseerd worden en van daaruit aansluiten op het multimodaal stadsdistributienetwerk.

BREEAM

Bopro staat in voor het BREEAM advies en de beoordeling (BREEAM Communities op site niveau, BREEAM New Construction op gebouwenniveau) alsook voor de vermarkting van dit bedrijventerrein. Wat BREEAM betreft, werd intussen het Interim Assessment voor het BREEAM Communities Excellent certificaat behaald.

SDGs

Een intensieve samenwerking tussen Bopro en CIFAL Flanders, lid van United Nations Institute for Training and Research, leidde tot de integratie van de SDG’s in de ontwikkelingsstrategie. De Sustainable Development Goals vormen het vertrekpunt en worden op elk niveau meegenomen: de site, de gebouwen en de bedrijfsprocessen. Als ontwikkelaar neemt Bopro van bij de start de nodige maatregelen om het duurzaam karakter van de site op lange termijn te verzekeren.

CSR rapport

Blue Gate Antwerp lanceerde intussen zijn eerste CSR rapport. Dit is de allereerste keer in ons land dat een CSR-rapport op basis van de SDG’s (Sustainable Development Goals of the United Nations) voor een bedrijventerrein werd opgesteld. Dit door duurzaamheidsregisseur Bopro, samen met DEME, medeprivé-investeerder in het project. “Om vertrouwen te krijgen bij partners wereldwijd, is het zinvol en zelfs noodzakelijk om éénduidig over onze doelstellingen die gesteund zijn op de SDG’s te rapporteren volgens erkende standaarden”, vertelt Peter Garré, CEO van Bopro. Door een CSR-rapport op te stellen, wordt de missie van BGADnv verankerd in doelstellingen die gebaseerd zijn op de SDG’s. Via de daaraan gelinkte KPI’s kan BGADnv tijdens de ontwikkeling van de site nagaan in hoeverre de doelstellingen bereikt worden en – indien nodig – de strategie bijsturen.

Interesse in onze andere projecten?

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies